Yhdessä eteenpäin 6, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

31.12.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteet

Yhdessä eteenpäin 6 on laadunhallinnan toimeenpanoa tukeva verkostohanke. Vuonna 2018 hankkeessa on kaksi tavoitetta:
1. Tuomme aktiivisen vuoropuhelun osaksi työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa
2. Asiakaslähtöiset prosessit ovat sujuvia ja niitä parannetaan jatkuvasti

Hankkeen toteutus

Hankkeessa järjestetään työpajoja ja vertaisopitaan hankekumppaneiden Keskuspuiston ammattiopiston ja Spesian kanssa. Tuloksia hyödynnetään hankeverkoston oppilaitosten laadunhallinnassa ja oppilaitosten yhteistyössä. Tulosten levittämisfoorumeina ovat OPH:n hyvät käytännöt sivut ja kansallisen laatuverkoston tapaamiset.
Aiempien hankkeiden tuotoksia löytyy blogisivustoltamme https://wordpress.com/view/ye4blog.wordpress.com

Lisätietoja hankkeesta

Tavoitteen 1 teemassa toteutamme: Luodaan laadunhallinnan tueksi oppilaitoksen alueelliset työelämäfoorumit yhteistyössä työelämän kanssa vahvistamaan vuoropuhelua. Tehdään työelämäkysely sidosryhmille uudenlaisen yhteistyön luomisen tueksi. Käydään tulokset läpi yhdessä työelämän kanssa ja sovitaan toimintatavoista sekä seurannasta. Jatkamme kehittämistyötä työelämän kanssa ja mallinnamme vuoropuhelun muodot työpaikalla tapahtuvan koulutuksen laadunvarmistukseen.
Ja 2 tavoitteessa.YE5-hankkeen aikana aloitettiin ydinprosessien asiakaslähtöistä kuvaamista ja nyt jatketaan LEAN-ajattelun syventämistä ja viedään se osaksi koko organisaation jatkuvaa parantamista. Kehitetään YE5-hankkeessa alkanutta “vertaissparrausta” verkosto-oppilaitosten välillä. Laajennetaan vertaisoppimisen toimintatavat kaikkiin kampusten toimipaikkoihin. Mallinnetaan pilotit ja levitetään hyvät käytännöt työpajassa ja kuvataan se myös OPH:n hyvät käytännöt -sivustolle.

 

Suomen Diakoniaopisto
Seija Markkanen
seija.markkanen@sdo.fi
044 713 2323