Voimaa opiskeluun, ESR

Rahoittaja

Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 29.02.2020

Hankkeen tavoitteet

Voimaa opiskeluun -hankkeen päätavoitteena on opiskelun keskeyttämisen vähentäminen tukemalla opiskelijoita kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamalla heidän mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.

Hankkeen toteutus

Käytännössä hankkeen tavoitteisiin pyritään toteuttamalla seuraavia osatavoitteita:
– Tukimallin kehittäminen keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille
– Mielenterveys- ja elämänhallintataitojen ja -tietojen lisääminen
– Opiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukevan vertais- ja mentoritoiminnan kehittäminen
– Mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän tarinallisen menetelmän kehittäminen ja pilotointi
– Hankkeen tulosten levittäminen

Huom! Hankkeen päätösseminaari Ratkaisuja opintojen edistämiseen järjestetään 27.2.2020 klo 12.30-15.00 Diakin Kalasataman kampuksella.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: voimaaopiskeluun.diak.fi!

Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutuu osatavoitteiden mukaisesti opiskelijaryhmien kouluttamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen, selvitysten ja tiedon keräämisen sekä materiaalituotannon ja tiedon jakamisen kautta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen aikana vahvistettiin ja kuvattiin erilaisia oppilaitoksen tarjoamia opiskelijoiden tuen muotoja sekä erityisesti ryhmien omaopettajien työtä rakentamalla SDO:n intra-näkymään työkalu, josta ryhmän omaopettaja sekä muut opiskelijoiden lähiohjausta tarjoavat ammattilaiset löytävät kootusti ohjeita, linkkejä ja materiaaleja, joita he voivat hyödyntää ohjaustyössä varsinkin juuri aloittaneen ryhmän kanssa.

Pedagogisen työn osalta vahvistettiin opiskeluhyvinvointia liittämällä uusien opiskelijoiden opintoihin hankkeen aikana rakennettu Mielenterveys- ja elämänhallintataidot sekä osallisuus – yhteisiin valinnaisiin tutkinnon osiin kuuluva opintojakso. Opintojakson sisältöjä pilotoitiin hankkeen aikana sekä rakennettiin opettajien tueksi yhteinen verkko-opetusmateriaali.
Yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden kiinnittymistä uuteen opiskeluyhteisöönsä taas vahvistettiin pilotoimalla opiskelijamentoritoimintaa ja rakentamalla myös mentoriksi kasvamisen tueksi valinnainen opintojakso. Tämän työn rinnalla vahvistettiin yhteistyötä paitsi opettajien kesken, myös tekemällä tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon ammattilaisten kanssa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osaamisen jakamisen vuoksi.

Kehitettyjen opintojaksojen kuvauksiin voi tutustua hankkeen verkkosivuilla: https://voimaaopiskeluun.diak.fi/tukimallit/

Lisäksi hankkeen tuloksia kaikkien hanketoimijoiden Diak ammattikorkeakoulun, Suomen Diakoniaopiston, Nyyti ry:n sekä OTUS opetuksen tukisäätiön toimintojen osalta kuvataan hankkeen aikana laaditussa julkaisussa, jonka voit lukea täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/333089

 

Suomen Diakoniaopisto
Elisa Suominen
elisa.suominen@sdo.fi
0504728177

Suomen Diakoniaopisto
Kaisa Nurkkala
kaisa.nurkkala@sdo.fi
050 310 3430