Voimaa opiskeluun, ESR

Rahoittaja

Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 29.02.2020

Hankkeen tavoitteet

Voimaa opiskeluun -hankkeen päätavoitteena on opiskelun keskeyttämisen vähentäminen tukemalla opiskelijoita kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamalla heidän mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.

Hankkeen toteutus

Käytännössä hankkeen tavoitteisiin pyritään toteuttamalla seuraavia osatavoitteita:
– Tukimallin kehittäminen keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille
– Mielenterveys- ja elämänhallintataitojen ja -tietojen lisääminen
– Opiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukevan vertais- ja mentoritoiminnan kehittäminen
– Mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän tarinallisen menetelmän kehittäminen ja pilotointi
– Hankkeen tulosten levittäminen

Huom! Hankkeen päätösseminaari Ratkaisuja opintojen edistämiseen järjestetään 27.2.2020 klo 12.30-15.00 Diakin Kalasataman kampuksella.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: voimaaopiskeluun.diak.fi!

Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutuu osatavoitteiden mukaisesti opiskelijaryhmien kouluttamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen, selvitysten ja tiedon keräämisen sekä materiaalituotannon ja tiedon jakamisen kautta.

 

Suomen Diakoniaopisto
Elisa Suominen
040 7104 091

Suomen Diakoniaopisto
Kaisa Nurkkala
kaisa.nurkkala@sdo.fi
050 310 3430