Voimaa opiskeluun, ESR

Rahoittaja

Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.03.2018 - 29.02.2020

Hankkeen tavoitteet

Voimaa opiskeluun -hankkeen päätavoitteena on opiskelun keskeyttämisen vähentäminen tukemalla opiskelijoita kokonaisvaltaisesti ja oikea-aikaisesti sekä vahvistamalla heidän mielenterveys- ja elämänhallintataitoja.

Hankkeen toteutus

Käytännössä hankkeen tavoitteisiin pyritään toteuttamalla seuraavia osatavoitteita:
– Tukimallin kehittäminen keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille
– Mielenterveys- ja elämänhallintataitojen ja -tietojen lisääminen
– Opiskelijoiden opiskelukykyä, mielenterveyttä ja elämänhallintaa tukevan vertais- ja mentoritoiminnan kehittäminen
– Mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävän tarinallisen menetelmän kehittäminen ja pilotointi
– Hankkeen tulosten levittäminen

Lisätietoja hankkeesta

Hanke toteutuu osatavoitteiden mukaisesti opiskelijaryhmien kouluttamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen, selvitysten ja tiedon keräämisen sekä materiaalituotannon ja tiedon jakamisen kautta.

 

Suomen Diakoniaopisto
Elisa Suominen
elisa.suominen@sdo.fi
040 7104 091

Suomen Diakoniaopisto
Kaisa Nurkkala
kaisa.nurkkala@sdo.fi
050 310 3430