Väylä työhön ESR Kotona Suomessa

Rahoittaja

ESR, Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.01.2017 - 30.06.2019

Hankkeen tavoitteet

Osana seitsemän pääkaupunkiseutulaisen oppilaitoksen yhteistä Väylä työhön –hanketta Suomen Diakoniaopiston Väylä työhön –koulutuksessa rakennetaan uravalmennuksen keinoin polkuja työelämään ja ammatilliseen koulutukseen kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille. Uravalmennuksen avulla pyritään löytämään asiakkaille ketteriä polkuja työelämään tai opintoihin.

Kesto:
Koulutus alkaa 21.8.2017ja päättyy 15.12.2017. Voit osallistua koulutukseen noin 2-5 kk, riippuen siitä, kuinka nopeasti pääset eteenpäin työhön tai seuraaviin opintoihin.

Asiakkaan kanssa kartoitetaan jo hankittua osaamista sekä luodaan yksilöllinen suunnitelma tarvittavien taitojen ja kokemuksen kartuttamiseksi hankkeen aikana. Työmallissa painottuu työelämään tutustuminen alalla tai työssä josta asiakas on kiinnostunut. Suomen kieltä harjoitellaan asiakkaan työ- ja opiskelutavoitteiden mukaan, tarkoituksena vahvistaa kielellisiä valmiuksia pärjätä työssä tai opinnoissa.

Hankkeen toteutus

Uravalmennus alkaa 21.8.2017 ja siihen voi hakeutua joustavasti syyslukukauden 2017 aikana, mikäli koulutuksessa on vapaita paikkoja. Opetuspaikka on Alppikatu 2 A, 00530 Helsinki.

Kohderyhmä:
Voit hakea valmennukseen, jos
•olet käynyt kotoutumiskoulutuksen kielimoduulit 1-4- loppuun tai hankkinut vastaavan kielitaidon
•kielitaitosi on vähintään A 2.1.
•olet työtön työnhakija
•sinulla on kotoutumisaikaa jäljellä
•haluat päästä siirtymään tämän kautta työelämään tai opintoihin

Hakeutuminen:
Voit hakeutua valmennukseen näin:
1)Ota yhteys omaan TE-virkailijaasi, joka tekee päätöksen opintojesi tukemisesta ja sen sopivuudesta kotoutumisuunnitelmaasi
2)Tee sitten hakemus tällä sivulla olevan linkin kautta oppilaitokseen.

Tämän jälkeen sinut kutsutaan haastatteluun. Oppilaitos tekee opiskelijavalinnat koulutukseen ja saat tiedon kirjeestä sähköpostilla.

Lisätietoja hankkeesta

Uravalmennuksessa opiskellaan oppilaitoksessa, työssä sekä itsenäisesti. Koulutuksessa opiskellaan työelämätaitoja tai opiskelutaitoja, suomen kieltä ja ammattikieltä, osallistutaan työharjoitteluun ja jokainen opiskelija saa henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta. Valmennuksen aikana opiskelijalle tehdään yksilöllinen suunnitelma koulutuksen sisällöstä opiskelijan omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen aikana ja sen jälkeen opiskelija voi hakeutua opiskelemaan ammatillista tutkintoa tai työtä.

Koulutus on osa Euroopan sosiaalirahaston ja Ely-keskuksen rahoittamaa Väylä työhön –hankekokonaisuutta.

Väylä työhön, Kotona Suomessa – ESR (1/17-6/19)

Hankkeen tulokset

Hankkeen loppuraportti löytyy Omnian sivulta: https://elehti.omnia.fi/books/pfik/#p=10

 

Suomen Diakoniaopisto
Jenni Koski
jenni.koski@sdo.fi
+358 50 578 1332