Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 30.11.2020

Hankkeen tavoitteet

Vamos 2.aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja  pudokkuuden  ehkäisy -hankkeessa rakennetaan yhteistyössä valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa  toisen asteen ammatillisten opintojen opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä ja vastaamaan näihin tekijöihin yhdessä kehitettävällä työotteella.

Hankkeen toteutus

Suomen Diakoniaopistossa hanke tavoittaa opiskelijoita sekä tutkintotavoitteisessa että valmentavassa koulutuksessa Helsingin, Lahden ja Oulun kampuksilla.  Suomen Diakoniaopisto on hankkeen osatoteuttaja yhdessä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Turun ammatti-instituutin kanssa. Hanketta koordinoi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos-palvelut.

Lisätietoja hankkeesta

Opiskelijoita tuetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin suorittamaan opinnot päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkopolkuja sekä saatetaan  opinnot keskeyttäneitä  opiskelijoita takaisin opintoihin. Oppilaitoksessa toteutetaan kehittämispilotteja alueellisesti oppilaitoksen tarpeet huomioiden. Kehittämistyöhön tuodaan  oppilaitosympäristöön soveltuvilta osin Helsingin Diakonissalaitoksen  Vamos- palveluissa  kehitettyä toiminta- ja valmennusmallia, jossa korostuu  sosiaalisen vahvistumisen elementit.  Yhteisen kehittämisen kautta luodaan opiskelijan voimavaroja kartuttavaa sekä oppilaitoksen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintakulttuuria. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti vaikuttavuusmallinnukset, jotka tuottavat tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksesta, opintojen etenemisestä sekä taloudellista analyysia kuvatun  toiminnan ja työotteen  vaikuttavuudesta oppilaitoksissa, kunnissa sekä kansantalouden tasolla.  

 

Suomen Diakoniaopisto
Miia Nnaemeka
miia.nnaemeka@sdo.fi
050 382 0130