UUSIKSI – osaamista kierrätykseen ja uusiomateriaalien käsittelyyn, JOTPA

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, JOTPA

Hankkeen kesto

01.08.2022 - 31.12.2024

Hankkeen tavoitteet

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Uusiksi hankkeen tarkoituksena on edistää Lahden kierrätyskeskuksissa työskentelevien ihmisten osaamisen kehittämistä ja mahdollistaa heille opintojen suorittamista työelämässä yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja kierrätyskeskusten kanssa. SDO tuo valinnaisten YTO opintojen kestävän kehityksen, yrittäjyyden ja yhteisöjen ohjausosaamisen yhdistävää sisältöä koulutuksen yhdessä suunniteltuun 15 op laajuiseen koulutukseen. Nykyisiä pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia sovelletaan käytäntöön tähän koulutukseen sopivaksi ja samalla luodaan uusia työelämälähtöisiä sisältöjä kierrätyskeskusten oppimisympäristöihin sovellettavaksi. Sisältöjä on mahdollista hyödyntää myös SDO:n opintotarjontaan.
Tavoitteena on parantaa työikäisten ihmisten osaamisen kehittämistä ja työllistymistä siten, että jokainen voi kehittää osaamistaan työuransa aikana, hankkimalla tietoja ja taitoja merkityksellistä elämää varten. Mukana hankkeessa ovat Suomen Diakoniaopisto, Harjulan setlementti (https://peda.net/harjulan/uusiksi-osaamista-kierratykseen-ja-uusiomateriaalien-kasitte ), SPR:n Kontti ja Koulutuskeskus Salpaus. Taustaorganisaationa on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA), jonka toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä ja kasvua.

 

Suomen Diakoniaopisto
Mika Korkka
mika.korkka@sdo.fi
+358503415246