Ura On -Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.01.2018 - 31.12.2019

Hankkeen tavoitteet

UraOn hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien, opettajien ja muun ohjaushenkilöstön osaamista uraohjauksessa. Uraohjausosaamisen kehittämisessä mahdollistetaan laadukkaan HOKS-prosessin toteuttaminen ja opiskelijoiden urasuunnittelutaitojen vahvistaminen. Tavoitteen on koota myös uraohjaukseen ja valmennukseen liittyvien digitaalisten sovellusten ja menetelmien menetelmäpankki.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana toteutetaan hankeverkoston yhteisiä workshop tilaisuuksia opetus- ja ohjaushenkilöstön uraohjausosaamisen kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Suomen Diakoniaopistossa kartoitetaan hankkeen aluksi erilaisia uraohjauksen sovelluksia ja menetelmiä, joita tullaan pilotoimaan osana HOKS:n urasuunnitelman tekemistä. Yhteisen tutkinnon osa-alueen Opiskelu- ja uraohjausvalmiudet toteutus suunnitellaan siten, että se integroidaan osaksi HOKS:n tekoa ja päivittämistä ja aloitetaan asian pilotointi syksyllä 2018. Lisäksi kehitetään opiskelijoiden työelämäohjausta sekä verkostoyhteistyötä uraohjauksessa eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen koordinoijana toimii Keskuspuiston ammattiopisto. Suomen Diakoniaopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Ammattiopisto Spesia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Suomen Liikemiesten kauppaopisto/Helsinki Business College Oy.

 

Suomen Diakoniaopisto
Marja Suur-Uski
marja.suur-uski@sdo.fi
040 840 9184