Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

Lisätä työpaikkaohjaajien ohjausosaamista työpaikalla tapahtuvan oppimisen alussa ja sen aikana.

Hankkeen toteutus

LIsätään työpaikkaohjaajakoulutusta kaikilla kampuksilla. Laaditaan S2-opiskeljoiden ohjauksen avuksi työpaikkaohaajajille ohjausmateriaalia (ohjauslehtiset, videomateriaalia). Työpaikkaohjaajille oma chat-palvelu sekä TTO.botti www.sdo.fi- sivuille. Pidetään seminaari Dialogisesta ohjauksesta sl20.

Lisätietoja hankkeesta

Kehitetään työpaikkaohjaajille koulutusta, jossa osa on verkossa tapahtuvaa koulutusta. Laaditaan S2-opiskelijoiden ohjauksen avuksi ohjausmateriaalia. Laaditaan www.sdo.fi -sivuille työpaikkaohjaajille palvelu, jossa voivat kysyä tto.ohjaksesta askarruttavia kysymyksiä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Mari Sarna
mari.sarna@sdo.fi
050 310 3444