Tandemilla työelämään, Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2015 - 31.12.2016