Taitava Opva, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.01.2018 - 31.07.2020

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on tuottaa toimintamalleja, jotka edesauttavat ammatillisen tutkinnon suorittamisessa ja luoda tapa järjestää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja ja opintokokonaisuuksia ammatillisen koulutuksen reformin hengessä.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja on osa toimintalinjaa 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen ja erityistavoitetta 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Tavastian hallinnoima Taitava Opva on yhteishanke.

Hankkeen toteutus

Hankeessa kehitetään oppimisvalmiusopintojen sisältöä ja menetelmiä. Hanke tuottaa verkkomateriaalia opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toteutuksen malleista ja suosituksista sekä esimerkkejä sisällöistä.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan valtakunnallista ja laajasti sovellettavissa olevaa opiskeluvalmiuksia parantavien opintojen toimintamallia henkilöille, joilla on heikot perustaidot. Hanke keskittyy perustaitojen parantamiseen luku- ja kirjoitustaidossa, numerotaidoissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa ja pyrkii tavoittamaan erityisesti aliedustettuja ryhmiä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Vesa Silander
vesa.silander@sdo.fi
050 310 3448