Strategiarahoitus 2021: Tieto-osaaminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuminimisteriö

Hankkeen kesto

01.01.2022 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena on kuvata organisaation kokonaisarkkitehtuuri. Tavoitteena on parantaa ymmärrystä käytettävissä olevista teknologioista, järjestelmistä, prosesseista ja niiden vaikutuksesta toimintaamme. Kuvausten avulla tavoitteena on pystyä arvioimaan erilaisten toimintojen tarpeellisuus ja niiden avulla pyrkimyksenä on kehittää toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta. Kuvaukset antavat myös kokonaiskuvan käytössä olevien järjestelmien rakenteesta ja niiden ylläpitämiseen liittyvistä resursseista.

Hankkeen toteutus

Mallinnamme hankkeen aikana kehitystyönä organisaation kokonaisarkkitehtuurin ja siihen liittyvän dokumentaation. Teemme yhteistyötä valtakunnallisen ”KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen” hankkeen kanssa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Petri Saikkonen
petri.saikkonen@sdo.fi
050 312 5642