Strategiarahoitus 2021: Tieto-osaaminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuminimisteriö

Hankkeen kesto

01.01.2022 - 31.12.2022

 

Suomen Diakoniaopisto
Seija Markkanen
seija.markkanen@sdo.fi
+358 44 713 2323