Strategiarahoitus 2021: Oppimisympäristöjen kehittäminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2022 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on kehittää verkkokampuksesta monipuolinen oppimisympäristö. Tavoitteena on parantaa verkkokampuksen tarjontaa, saavutettavuutta ja hyödyntää oppimisanalytiikkaa oppimisen ja opetuksen tukena.
Lisäksi tavoitteena on rakentaa jokaiseen perustutkintoon uudet virtuaaliset oppimisympäristöt.

Hankkeen toteutus

Verkkokampusta kehitetään pedagogisten asiantuntijoiden ja opettajien sekä opiskelijoiden kanssa yhdessä. Saavutettavuudesta ja oppimisanalytiikasta pidetään koulutuksia, jotta verkkokurssien rakentamisessa ne otetaan paremmin huomioon ja niitä osataan hyödyntää.
Virtuaalisia oppimisympäristöjä rakennetaan alojen opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä.

Lisätietoja hankkeesta

Lisäämme verkkokampuksen tarjontaa. Verkkokampuksen saavutettavuutta parannetaan selkokielisyyttä lisäämällä. Keräämme ja hyödynnämme oppimisanalytiikkaa opiskelijoiden ja opettajien tukena.
Virtuaaliset oppimisympäristöt rakennetaan kaikille perustutkinnon aloille. Näissä ympäristöissä opiskellaan alan keskeistä ammattitaitoa.

Hankkeen tulokset

Verkkokampus kehitettiin monipuoliseksi oppimisympäristöksi, mikä vastaa nyt paremmin yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin. Verkkokampuksen tarjontaa laajennettiin ja tarjontaa kehitettiin A-saavutettavuusluokituksen mukaiseksi. Saavutettavuus ja selkokielisyys paranivat huomattavasti. Verkkokampuksen oppimisanalytiikkaa parannettiin ja oppimisanalytiikan työkalut ovat nyt käytössä kaikilla verkkokursseilla. Opettajat ja opiskelijat voivat nyt hyödyntää oppimisen dataa paremmin. Opettajat voivat sen avulla tarjota tukea opintoihin aikaisemmin ja opiskelijat näkevät nyt opintojen edistymisen ja sitä kauttaa läpäisy paranee.
Hankkeen aikana saimme tehtyä kaikkiin meillä opiskeltaviin perustutkintoihin uudet virtuaaliset oppimisympäristöt. Yhteensä oppimisympäristöjä valmistui viisi. Oppimisympäristöt tehtiin kasvatus- ja ohjausalle, hius- ja kauneusalalle, ravintola- ja cateringalalle sekä sosiaali- ja terveysalalle. Oppimisympäristöt rakennettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa. SDO:lla jokainen opiskelija voi nyt opiskella opintojensa aikana virtuaalisissa oppimisympäristöissä missä tahansa tutkinnossa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Laura Laakkonen
laura.laakkonen@sdo.fi
+358 50 453 6474