Strategiarahoitus 2020: Tieto-osaaminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Tavoite on lisätä tieto-osaamista kaikissa sidosryhmissä.

Hankkeen toteutus

Opiskelijaintran rakentaminen ja kehittäminen. Intraan tuodaan yhteisöllisyyttä sosiaalisen median voimin ja hyvinvointia tuetaan monin eri keinoin. Tiedotusta ja viestintää selkiinnytetään helpommaksi ja selkeäksi.
Sivustoon linkittyy myös Tiitus, joka on opiskelijoiden, työnantajien ja henkilöstön yhteinen verkkoalusta, joka tukee opiskelijan osaamisen esittelyä osaamisprofiilin rakentamisella. Opiskelija voi työllistyä opintojen aikana tai valmistumisen yhteydessä.

Lisätietoja hankkeesta

Palautteissa on tullut esille tiedonkulun ja löytämisen haasteet. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemiseksi rakenamme opiskelijaintran selkiyttämään edellä mainittuja haasteita. Opiskelijaintra tukee myös opettajia opiskelijoiden ohjaamisessa. Tarve on kehittää moderneja toimintatapoja.

 

Suomen Diakoniaopisto
Mari Paajanen
mari.paajanen@sdo.fi
+358 50 563 7372