Strategiarahoitus 2020: Oppimisympäristö, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on toteuttaa immersiiviset oppimisympäristöt. Uudet oppimisympäristöt hyödyntävät 3D-teknologiaa kuten lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR) ja 360 kuvausta.

Hankkeen toteutus

SDO:n jokaiselle kampukselle toteutetaan immersiiviset oppimisympäristöt. Projekti sisältää rakennettavat VR- ja AR oppimisympäristöt, tarvittavat laitteet ja pedagogisen suunnittelun. Projektin jälkeen sosiaali- ja terveysalan opettajat osaavat itse tuottaa sisältöjä virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

Lisätietoja hankkeesta

Sosiaali- ja terveysalan neljään eri tutkinnon osaan rakennetaan työelämälähtöinen virtuaaliympäristöjä ja lisättyä todellisuutta hyödyntävä oppimisympäristö tehtävineen. Uusi oppimisympäristö täydentää nykyisin käytössä olevia oppimisympäristöjä. Ne ovat lisäksi käytössä ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla päätelaitteilla.

 

Suomen Diakoniaopisto
Laura Laakkonen
laura.laakkonen@sdo.fi
+358 50 453 6474