Strategiarahoitus 2020: Oppimisympäristö, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on toteuttaa immersiiviset oppimisympäristöt. Uudet oppimisympäristöt hyödyntävät 3D-teknologiaa kuten lisättyä todellisuutta (AR), virtuaalitodellisuutta (VR) ja 360 kuvausta.

Hankkeen toteutus

SDO:n jokaiselle kampukselle toteutetaan immersiiviset oppimisympäristöt. Projekti sisältää rakennettavat VR- ja AR oppimisympäristöt, tarvittavat laitteet ja pedagogisen suunnittelun. Projektin jälkeen sosiaali- ja terveysalan opettajat osaavat itse tuottaa sisältöjä virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

Lisätietoja hankkeesta

Sosiaali- ja terveysalan neljään eri tutkinnon osaan rakennetaan työelämälähtöinen virtuaaliympäristöjä ja lisättyä todellisuutta hyödyntävä oppimisympäristö tehtävineen. Uusi oppimisympäristö täydentää nykyisin käytössä olevia oppimisympäristöjä. Ne ovat lisäksi käytössä ajasta ja paikasta riippumatta kaikilla päätelaitteilla.

Hankkeen tulokset

SDO:lla ei ollut ennen strategirahoitusta yhtään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Hankkeessa rakennettiin seitsemän erilaista virtuaalista oppimisympäristöä yhteistyössä työelämän eri toimijoiden kanssa. Puolet sosiaali- ja terveysalan opiskleijoista hyödyntää virtuaalisia oppimisympäristöjä jossain vaiheessa opintojaan.
Uudet oppimisympäristöt täydentävät ja monipuolistavat oppilaitoksemme opetusmenetelmiä. VR-ympäristöjen avulla opiskelijat voivat turvallisessa ympäristössä harjoitella autenttisia työelämän tehtäviä. Ympäristöt ovat opiskelijan hyödynnettävissä ajasta- ja paikasta riippumatta. Niiden avulla voidaan tukea opiskelijoiden yksilöllisiä oppimispolkuja. Oppimisympäristöissä voidaan tunnistaa myös opiskelijan osaamista henkilökohtaisilla oppimispoluilla. VR-ympäristöt parantavat läpäisyä ja myös oppimistuloksia siltä osin, että ympäristöt tukevat erilaisia oppijoita ja monipuolistavat oppimisympäristöjä.
Tavoitteena oli myös vahvistaa opetushenkilöstön osaamista hyödyntää uusia oppimisympäristöjä pedagogisesti oppimistulosten saavuttamisessa. Sosiaali- ja terveysalan opettajat, jotka olivat hankkeessa mukana, oppivat itse tuottamaan virtuaalisia oppimisympäristöjä WondaVR-ympäristöön. Oppimisympäristöjen kuvaaminen 360-kameralla ja kuvien vienti ympäristöihin tehtiin yhdessä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Muutoin ympäristössä oppimistehtävien ja ympäristön rakentamista opettajat pystyvät tekemään itsenäisesti.

 

Suomen Diakoniaopisto
Laura Laakkonen
laura.laakkonen@sdo.fi
+358 50 453 6474