OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kesto

01.04.2020 - 31.05.2022

Hankkeen tavoitteet

OsaaVa-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on edistää ja sujuvoittaa varhaiskasvatusalan opiskelijoiden koulutuspolun aikaisia siirtymiä toisen asteen nivelvaiheessa ja korkea-asteen koulutusten välillä sekä valmistumisvaiheessa olevien siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin. Lisäksi hankkeessa kehitetään menetelmiä koulutuksien kiinnostavuuden kasvattamiseksi, ja edistetään miesten hakeutumista ja työllistymistä alalle. Tavoitteena on rakentaa verkostomainen osaamisen kehittämisen toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle yhteistyössä työelämäorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toteutus

Sdo:n tehtävänä hankkeessa on edistää nivelvaiheita lastenohjaajasta/lähihoitajasta AMK-sosionomiksi ja varhaiskasvatuksen kandidaatiksi tai maisteriksi. OsaaVa -Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke tuo yhteen varhaiskasvatusosaamista kaikilta koulutusasteilta. Se pyrkii vastaamaan 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin varhaiskasvatusalan muuttuviin työ- ja toimintaympäristön sekä osaamisen tarpeisiin.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja rahoituksen myöntäjänä on Ely-keskus. Hankeen toiminta-aika on 1.4.2020 – 31.5.2022. OsaaVa hankkeen päätoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopiston lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO.

OsaaVa -hankkeesta lisää voit lukea hankesivuilta:
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/osaava

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Saara Isoniemi
p. 050 312 7463
saara.isoniemi@sdo.fi

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen toimenpiteet edistävät työelämän ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, koulutusten kiinnostavuutta ja koulutukseen hakeutumista sekä opiskelijoiden työelämäosaamista ja heidän kiinnittymistään työelämään.
Yhteistyössä suunniteltavat ja toteutettavat kehittämistoimet edistävät varhaiskasvatusalan uudistettujen tutkinto-ohjelmien toteuttamista toisen asteen oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa. Pitkällä tähtäimellä hankkeen avulla haetaan ratkaisuja varhaiskasvatusalan työvoimapulaan ja työelämän osaamistarpeisiin.

 

Suomen Diakoniaopisto
Saara Isoniemi
saara.isoniemi@sdo.fi
+358 50 312 7463