Osaaja Diggaa, OPH  valtionavustusta hakuryhmästä osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

04.11.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kehittää toiminnallista oppimista (simulaatio-, virtuaali- ja
digioppiminen) sosiaali- ja terveysalalla puuttuvan osaamisen hankkimiseksi ammatillisissa tutkinnon osissa ja yhteisissä tutkinnonosissa. Hankkeessa kehitetään simuloituja työelämän mukaisia ympäristöjä digitaalisuutta hyödyntäen yhdessä opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
Opiskelijalla tarkoitetaan tässä hankkeessa sekä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa että tutkinnonsuorittajaa.

Hankkeen tavoitteena on luoda työelämän, opettajien ja opiskelijoiden välinen verkosto
toiminnalliselle, simuloidulle, digitaaliselle ja virtuaaliselle oppimiselle.

Hankkeen tavoitteena mallintaa opettajan roolin muutosta yhteisopettajuuteen ja
osaamisperusteisuuteen. Tavoitteena on myös lisätä ja kehittää nuorten ja aikuisten
koulutuksen opettajien yhteistyötä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Hanna Ruuttunen
hanna.ruuttunen@sdo.fi
050 312 5689