Opettajaksi Suomeen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.05.2018 - 30.06.2020

Hankkeen tavoitteet

Opettajaksi Suomeen -hankkeen tarkoituksena on madaltaa maahanmuuttajien kynnystä hakeutua kasvatusalan koulutuksiin Suomessa. Hankkeen aikana annettava koulutus ei johda tutkintoon, vaan hankkeen aikana vahvistetaan osallistujien mahdollisuuksia hakeutua tutkintoon johtavaan koulutukseen kasvatusalalla. Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat polutetaan esimerkiksi luokanopettajakoulutukseen, lastentarhanopettajakoulutukseen tai lastenohjaajakoulutukseen.

Hankkeen toteutus

Hankkeen aikana toteutettava koulutus on pilottiluonteinen. Hankkeessa yhteistyötä tekevät Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Suomen Diakoniaopisto. Hankkeessa annettava koulutus tarjotaan Oulussa monimuoto-opetuksena. Lähiopetusjaksoja on kuusi. Lähiopetusjaksojen kanssa lomittuu kolme harjoittelujaksoa suomalaisissa kouluissa tai päiväkodeissa.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen aikana toteutettava koulutus antaa kielellisen opastuksen kasvatusalan toimintaympäristöön ja valmiudet suomalaisessa koulussa tai päiväkodissa toimimiseen. Koulutuksen aikana arvioidaan jokaisen opiskelijan edellytykset toimia kasvatusalan työtehtävissä. Opiskelija perehtyy oman osaamisen tunnistamiseen. Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen aikana suomalaisten koulujen ja päiväkotien työympäristöön sekä niitä ympäröiviin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Opiskelijan kanssa työstetään myös kasvatusalan ammattiin suuntaava jatkosuunnitelma joko yliopisto-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen opiskelijan aikaisempien opintojen perusteella.

 

Suomen Diakoniaopisto
Raisa Lantto
raisa.lantto@sdo.fi
050 312 5662