Ohjaus tavoittaa!, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.01.2021 - 31.10.2022

Hankkeen tavoitteet

Ohjaus tavoittaa! hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-ohjausta ja sen välineitä, sekä digiohjauksen malleja ja prosesseja yhteistyössä hankeverkoston kanssa. Hanketyön tavoitteet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: 1) Hakuvaiheen ohjaus 2) Opintojen aikainen ohjaus sekä opinto-ohjaus 3) Ura- ja jatko-ohjaus.
Suomen Diakoniaopiston tavoitteet ovat:
1)Hakuvaiheen ohjauksen kehittäminen ja verkko-ohjausvälineiden monipuolinen käyttö ja hyödyntäminen.
2)Opintojen aikaisen ohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittäminen erityisesti verkko-ohjausympäristöön, tukemaan työvaltaisesti ja verkkovälitteisesti opiskelevien opintopolkua.
3)Opintojen aikaisen ja ura- ja työllistymisen ohjauksen kehittäminen verkkovälitteiseksi, sekä opintojen ja valmistumisen jälkeisen ohjauksen systematisointi.
4) Digiohjauksen kuvaaminen osaksi opinto-ohjaajan työnkuvaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeen punaisena lankana on digiohjauksen kehittäminen. Hankeverkoston yhteistyönä kuvataan opinto-ohjaajan työtehtävät sisältäen verkko-ohjauksen ja perinteisen ohjauksen menetelmät.
Suomen Diakoniaopisto toimii hankeverkoston koordinoijana. Yhteistyökumppaneita ovat Business College, Careeria oy, Hevosopisto, Mercuria kauppaoppilaitos, Palvelualan opisto, Perho Liiketalousopisto, PSK aikuisopisto, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus, Seurakuntaopisto ja Turun ammattiopisto.

Lisätietoja hankkeesta

1) Kehitämme verkossa olevaa tietopakettia koulutuksista ja tutkinnoista hakijoiden ja muiden yhteistyötahojen käyttöön. Vahvistamme virtuaalista ohjausta hakuohjausvideoilla ja pelillisyydellä sekä hakubotti palvelulla. Kehitämme hakuvaiheen ja opintojen aloituksen HOKS prosessin käynnistystä joustavammaksi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
2) Kehitämme verkko-opinto-ohjausta testaten eri menetelmiä ja välineitä erityisesti verkko-opiskelu- ja työvaltaisissa opiskelijaryhmissä. Työskentelemme yhteistyössä Tsempin toimijoiden kanssa verkkopohjaisen yksilö- ja pienryhmä ohjauksen juurruttamiseksi osaksi arkista ohjaustyötä. Lisäksi opiskelijaintran sisältöjä monipuolistetaan opinto-ohjaajien ja tutor opiskelijoiden yhteistyönä. Rakennamme verkkopalvelua virtuaaliopon ja/tai HOKS tapaamisten ajanvaraamiseen.
3) Kehitämme väyläopintoja yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa suunnitelmalliseksi osaksi ammatillisia perustutkinto opintoja. Vahvistamme korkeakouluun hakeutumisen ohjausprosessia verkkovälitteiseksi. Käynnistämme verkkovälitteisen väylän jatko-ohjauksesta tiedottamiseen sekä ohjausaikojen varaamiseen. Keskeisenä kehittämiskohteen on ollut myös valmistuneiden opiskelijoiden jatko-opinto-ohjauksen kehittäminen.

Hankkeen tulokset

Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa tavoitteena oli kehittää verkko-ohjausta sekä testata ja monipuolistaa digitaalisia ohjauksen välineitä ja toimintamalleja. Suomen Diakoniaopiston tuloksina syntyi mm. ajanvaraus mahdollisuus hakijoille & valmistuneille opiskelijoille,oppivelvollisen opiskelijan nivelvaiheen ohjausprosessi ja toimintamalli väyläopintoihin hakeutumisesta. Hankeverkoston tuloksista on tehty kooste [[https://www.thinglink.com/scenariocard/1646208077579419649]], johon on nostettu hankeverkoston oppilaitoksista keskeisiä tuloksia mm. ajanvarausjärjestelmä, AnnieAdvisor tekstiviestibotti ja väyläopintojen kehittäminen. Osa tuloksista löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

 

Suomen Diakoniaopisto
Marja Suur-Uski
marja.suur-uski@sdo.fi
+358 40 840 9184

Suomen Diakoniaopisto
Anna-Leena Katila-Niemi
anna-leena.katila-niemi@sdo.fi
+358 50 502 7557