Nuorten työpajatoiminta Sovinto AVI 2019-2020

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, AVI

Hankkeen kesto

01.04.2019 - 31.03.2020

Hankkeen tavoitteet

Työpajatoiminnan tarkoituksena on edistää nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Työpaja on yhteisö, jossa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön valmiuksia osaamisen hankkimiseen tai työelämään sekä sosiaaliseen vahvistamiseen.

Hankkeen toteutus

Ohjaajat ohjaavat työskentelyä ja valmentavat työtehtävissä ja työyhteisössä toimimisessa. Pajalaisia autetaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Työpajatoiminta perustuu yhteisölliseen, työelämälähtöiseen valmennusotteeseen, jossa huomioidaan osallistujien yksilölliset tavoitteet. Työpajajakson aikana ohjaajat auttavat työpajalaisia selkeyttämään omia koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat positiiviseen arjen hallintaan. Työpajajakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja työpajalaisten sekä ohjaajien kesken. Työpajalaiselle tarjoutuu työpajajaksonsa aikana tilaisuus arvioida omaa osaamistaan ja soveltuvuuttaan tietyille aloille.

FILLARIALA
Fillaripajalla teemme tilaustöinä asiakkaille polkupyörien huolto- ja kor-jaustöitä. Lisäksi tuotantoomme kuuluu ajoittain yrityksille suoritetta-vat alihankintatyöt, joita ovat erilaiset kokoonpanotyöt. Käytettävät lait-teet ovat käsityökaluja ja polkupyörän korjaamiseen kuuluvia laitteita.

PUUALA
Puu-, rakennus- ja pintakäsittelypajalla teemme tilaustyönä asiakkaille puutuotteita, esim. erilaisia esineitä sisälle tai ulos, linnunpönttöjä, lää-kekaappeja, leluja sekä kalusteiden kunnostusta ja pintakäsittelyä. Li-säksi suunnitteilla on, että tuotantoomme kuuluu 2018 vuonna myös yri-tyksille suoritettavat alihankintatyöt, esim. erilaiset pakkaus- ja ko-koonpanotyöt. Käytettävät laitteet ovat käsityökaluja sekä puusepäntyö-hön kuuluvia laitteita, kuten sahat, sirkkelit, höylät ja porakoneet.

KIINTEISTÖALA
Kiinteistöpajalla voi tutustua ulkoalueiden hoitoon ja puhtaanapitoon sekä pienimuotoiseen sisäalueiden korjausrakentamiseen. Teemme piha-työt ja vihertyöt vuodenajan mukaisesti käyttäen perinteisiä työvälineitä kuten ruohonleikkureita, siimaleikkureita, lumikolia ja harjoja. Teemme myös kiinteistön teknisiä huolto- ja korjaustöitä. Tutustumme mm. lamppujen ja loisteputkien vaihtoon, ovien lukitusten korjauksiin, kiin-nityksiin erilaisiin seinämateriaaleihin sekä vesi – ja WC-kalusteiden huoltoihin.

AUTO-ALA
Autopaja on opetuskorjaamo, jossa huolletaan ja korjataan henkilöautoja työpaja- ja opiskelijatyönä. Autopajan töitä ovat esimerkiksi rengastyöt, moottorin, alusta- ja hallintalaitteiden korjaus sekä kytkin-, jarru- ja vaihteistotyöt. Työvälineinä ovat paineilmatyökalut, ajoneuvonostimet, rengas- ja tasapainotuskoneet ja monet muut autokorjaamon työvälineet. Opetuskorjaamo on työyhteisö, jossa työskentelevät työpajalaiset, opis-kelijat, opettaja ja ohjaajat.

Lisätietoja hankkeesta

Noin 15–25 henkilön muodostaman työpajayhteisön sisällä pääsee turvallisesti harjoittelemaan yhteisössä toimimista ja vahvistamaan omaa roolia. Yhteisö tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ympäristön kaikenlaisilla taustoilla oleville nuorille. Työpajoilla nuoret saavat positiivisia kokemuksia ryhmässä toimimisesta, yhteisön jäsenenä olemisesta, uuden oppimisesta, kokemuksia ammattialoista ja eri alojen työtehtävistä.

Työpajoille voi tulla ympäri vuoden. Työskentely työpajalla alkaa aina perehdytyksellä. Työpajalle tullessa ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta alalta, työpajajakson aikana opetellaan työvälineiden ja -koneiden käyttö sekä muut tarvittavat taidot töiden lomassa. Työpajoilla tuotetaan tarvittaessa tavaroita ja palveluita myös ulkopuolisille yksityisasiakkaille ja yrityksille.

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja sopusoinnussa vuorovaikuttaen paikallisten yhteisöjen ja tahojen kanssa. Osallistumme vapaaehtoistoimintaan. Keskustelemme myös yhteiskunnallisista, ajankohtaisista asioista ja kysymyksistä. Toimimme rasisimia ja kaikenlaista eriarvoistavaa kohtelua vastaan.

Kestävä kehitys on integroitu kaikkeen toimintaamme, me kierrätämme ja huolehdimme energian kulutuksesta toimintamme jokaisella tasolla.

Toimintamme kannattelee elinikäisen oppimisen ideaa. Valmennus tukee tätä konkreettisesti tiedollisen ja taidollisen kehittymisen kautta.

 

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710