New Paths in THAIGO OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.10.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteet

Thai Go on Suomen ja Thaimaan välien oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2014 Opetushallituksen rahoittamana
https://finvet.fi/fi/thaigo
Verkostossa toimii tällä hetkellä yhdeksän suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestäjää, sekä kolme thaimaalaista oppilaitosta Chonburin ja Chiang Main alueella sosiaali- ja terveysalalla. SDO on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan vaihdoissa aktiivisesti.
Ravintoalalla yhteistyötä on ollut Thaimaan suurlähetystön sekä huippuhotellien kanssa Bangkokissa. Verkosto on laajentunut sekä kumppaneiden määrän että mukana olevien ammatillisten alojen suhteen. Sosiaali- ja terveysalan lisäksi verkoston kautta on mahdollisuuksia liikkuvuuteen myös matkailu, liikunta sekä media-alalla.
Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain. OPH:n rahoittamat ammatillisen koulutuksen hankkeet löytyvät: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Thai Go -verkosto on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut toimintaansa Thaimaassa. Verkoston kautta toteutettujen työssäoppimisjaksojen sisältöä on saatu laadukkaammaksi. Verkoston kautta toteutettujen liikkuvuusjaksojen määrä on kasvanut ja kiinnostus Thaimaata kohtaan on lisääntynyt. Myös Thaimaalaiten kiinnostus suomalaista ammatillista koulutusta kohtaa on lisääntynyt. Yhteistyökumppanit Thaimaata ovat vierailleet SDO:ssa Helsingissä ahkerasti vuoden 2018 aikana.
Sekä opiskelijat että opetushenkilöstö ovat olleet erittäin tyytyväisiä liikkuvuusjaksoihin. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.
Verkosto on tehnyt yhteistyötä sekä Kam’oon China että Chinet verkostojen kanssa toiminnan laadun parantamiseksi edelleen.

Thai Go hanketta verkoston puolesta koordinoi Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko (https://www.raseko.fi/)
Yhteyshenkilö Hannu Koivisto, hannu.koivisto@raseko.fi
SDO:n lisäksi Thai Go-verkostossa ovat mukana:

Koulutuskeskus Jedu (https://www.jedu.fi/)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (https://www.riveria.fi/)
Koulutuskeskus/Futher Education Salpaus (https://www.salpaus.fi/)
Porvoosta Point College (http://www.pointcollege.fi/)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) (https://www.redu.fi/fi/REDU)
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida (https://www.novida.fi/)
Turun Ammatti-Institutti (https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti-0)

Lisätietoja hankkeesta

Thai Go- verkoston tavoitteena on:

– Kehittää ammatillista osaamista monikulttuurisessa toimintaympäristössä
– Kehittää sekä opiskelijoiden että opetushenkilöstön kansainvälisiä valmiuksia
– Kansainvälisen työssäoppimisen laadun varmennuksen kehittäminen
– Kulttuuritietouden lisääminen Suomen ja Thaimaan välillä
– Mukana olevien oppilaitosten kansainvälisen toiminnan kehittäminen

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986