Näyttötutkintoaineistojen kehittämishanke (AT)

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

01.09.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja hankkeesta

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen (at) näyttötutkinnon suunnittelu- ja arviointimateriaalien kehittämis – ja yhtenäistämishanke

Hankkeen tavoitteet:
– Tuottaa hankeverkoston kesken valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa selkeyttämään tutkinnon suorittajan, työelämäarvioijien ja koulutuksen järjestäjien toimintaa ja yhtenäistää näyttötutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita.
– Yhteisen virtuaalisen näyttötutkintoympäristön kehittäminen, johon kaikilla toimijoilla mahdollisuus päästä
Hankeverkostoon kuuluu:
Suomen Diakoniaopisto (hankkeen koordinaattori)
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr, Jyväskylän kristillinen opisto
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Kalajoen Kristillinen Opisto
Ammattiopisto Luovi (asiantuntijajäsen)