Näyttöaineistojen kehittäminen, Mielenterveys- ja päihdetyö

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

22.06.2017 - 30.05.2019

Hankkeen tavoitteet

1. Ammatillisen koulutuksen reformin mukaisten valtakunnallisten näyttöaineistojen kehittäminen mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon sekä 1.8.2018 alkaen mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon.

2. Kehitetään ePerustepalveluiden kanssa yhteensopivia lomakkeita.

3. Kehitetään ja otetaan käyttöön virtuaalinen ja/tai muu sähköinen ympäristö näyttötutkinnon suorittamisen tueksi.

Hankkeen toteutus

Järjestämme hankkeen projektiryhmän eri toimijoiden kotipaikkakunnilla työpajoja, joissa mukana mielenterveys- ja päihdetyön työelämän edustajia. Selvitämme hankeverkostossa yhdessä työelämän kumppaneiden kanssa, mikä on tutkinnon suorittajaa ja työelämää parhaiten palveleva virtuaalinen ja /tai jokin muu sähköinen ympäristö tutkintojen suorittamisen tueksi.
Hankkeen edustajat osallistuvat Opetushallituksen yhteisiin työpajoihin/ kehittämistilaisuuksiin, joiden avulla rahoittaja ohjaa ja arvioi hankkeen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista.
Hankkeelle perustetaan operatiivinen ohjausryhmä, joka ohjaa hankkeen konkreettista työskentelyä reaaliajassa. Ohjausryhmä arvioi hankkeen etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja hankkeesta

Tavoitteeseen 1. ja 3. Otamme käyttöömme blogin, johon kokoamme monipuolista reformin mukaista valtakunnallista perehdytys- ja ohjemateriaalia mielenterveys -ja päihdetyön eat:n sekä at:n tutkintojen suorittamiseen.

Tavoitteeseen 2. Tutustumme erilasiin tällä hetkellä käytössä oleviin näytön suorittamisen sekä arvioinnin lomakkeisiin kokoamalla niitä koulutuksen järjestäjiltä ja kehitämme niitä yhdessä työelämän edustajien kanssa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tutta Tamminen
tutta.tamminen@sdo.fi
050 502 2077

Suomen Diakoniaopisto
Minna Cowell
minna.cowell@sdo.fi
040 710 4101