Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään, ESR

Rahoittaja

Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.04.2017 - 31.12.2019

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen koordinoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankekumppaneita ovat Suomen Diakoniaopisto ja Stadin ammattiopiston osaamiskeskus.

Hankkeen tavoite on edistää maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sote-alan amk-opintoihin ja työllistymistä alalle ja kannustaa Amk-uran suunnitteluun jo 2. asteen opintojen aikana. Tavoite kehittää osallistujien opiskeluvalmiuksia amk-opintoihin.
Suomen kielen tuki työpaikalla ja amk-pajoissa

Hankkeen toteutus

Keskeiset toteutustavat ovat terveys- ja sosiaalialan valmennusta pajoissa, työharjoittelu sekä integroitu suomen kielen tuki pajoissa ja työpaikoilla. Työharjoittelussa opiskelijoilla on henkilökohtainen työpaikkaohjaaja. Opiskelijoille järjestetään myös vertaismentorointia. Mentoreina toimivat Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-opiskelijat. Hankkeen kautta järjestetään työpaikkaohjaajille koulutusta ja tukea ohjaustehtävään.

Lisätietoja hankkeesta

Järjestämme valmennusta sairaanhoitajan ja sosionomin tutkintoihin hakemiseen sekä suomen kielen tukea. Valmennuksessa opiskelijat suorittavat jo amk-tutkintoon kuuluvia opintoja. Suoritetut amk-opinnot mahdollisuus sisällyttää myöhemmin omiin opintoihin amk-tutkinnon opiskelijana. Valmennukseen on mahdollista osallistua työn ohessa tai jo toisen asteen opintojen aikana.

Hankkeen viimeinen valmennus käynnistyi 21.1. Valmennus jatkuu kevätlukukauden 2019 toukokuun alkupuolelle asti. Syksyllä keskitymme Diakin ensimmäisen vuoden maahanmuuttajataustaisten tutkinto-opiskelijoiden työharjoittelujen ohjaamiseen ja työpaikkaohjaajien kouluttamiseen.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tuulikki Vuorinen
tuulikki.vuorinen@sdo.fi
050 5781235