Liikkuva SDO, AVI

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, AVI, Opetus- ja kulttuuritoimi

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 30.06.2021

Hankkeen tavoitteet

Liikkuva SDO –hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomen Diakoniaopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia aktiivisuuteen, liikunnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen opiskelupäivien aikana kaikilla Suomen Diakoniaopiston kampuksilla Lahdessa, Helsingissä ja Oulussa.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutuu yhteisöllisyyden tukemisella ja liikuntatutor-opiskelijoiden kouluttamisella ja kannustamisella vertaisten liikuttamiseen ja innostamiseen aktiivisempiin opiskelupäiviin.
Käytännössä toimia ovat pop up –liikuntahetket, liikuntatapahtumat ja vapaaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen, digitaalisten liikuntavälineiden testaaminen, liikuntavälineiden hankinta sekä erilaisten haasteiden ja tempausten lanseeraaminen koko kortteli liikkuu –teemalla.

Lisätietoja hankkeesta

Tavoitteena on rakentaa tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten taustasäätiöiden ja alueellisten, lähellä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa liikkumisen ja aktiivisuuden lisäämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Lisäksi vahvistetaan liikuntaa opettavien ihmisten yhteistyötä eri kampuksilla ja jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon toimijoiden kanssa tehtävässä työssä sekä mahdollisuuksien mukaan muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Hankkeen käytännön toimintaa organisoi liikuntatiimi, jossa on edustus kaikilta kampuksilta, jotta hankkeessa kehitettyjen toimintojen jalkautuminen ja juurtuminen varmistuisi ja liikuntatutoreita saataisiin kaikille kampuksille. Lisäksi yhteistyötahot ja liikuntapaikat ovat eri paikkakunnilla vaihtelevia, joten yhteistyön rakentamiseksi liikunnallisuuden ympärille, on paikallisuus hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön lisäksi tärkeä osa hankkeen toteutusta.
Suomen Diakoniaopistossa yhdenvertaisuus ja erilaisten oppijoiden integroituminen opiskeluyhteisöön ovat tärkeitä tavoitteita ja liikunnallisuuden ja yhteisen toiminnan kautta siihen saadaan hyviä mahdollisuuksia.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa käynnistettiin opiskelijoiden vertaisohjaamista liikuntatutor-toiminnan avulla sekä suunniteltiin opiskelijoiden mahdollisuuksia kehittää liikunnan ohjaamisen ja vertaistuen taitojaan osana opintoja. Oppilaitokseen hankittiin hankerahalla taukoliikuntavälineistöä sekä kalustettiin liikunnallisuutta lisääviä tiloja.
Opettajat tekivät erilaisia sosiaalisen median liikuntatuokioita ja -tallenteita etäopetuksen aikana, jotta opiskelijat voisivat lisätä liikuntaa myös etäopiskelupäiviin.
Opiskelijoiden ja opettajien intraa hyödynnettiin tiedon jakamisessa erilaisista liikuntahaasteista, etäohjatuista liikuntatuokioista ja muista hyvinvointia lisäävistä toimista. Yhteistyötä oppilaitoksen kampusten välillä vahvistettiin ja osana hanketta toteutettiin opiskelijoiden kevätjuhlaan liikuntaesitys videotervehdyksenä.
Opettajille järjestettiin hankerahalla asiantuntijaluento liikunnan merkityksestä oppimiseen.

 

Suomen Diakoniaopisto
Kaisa Nurkkala
kaisa.nurkkala@sdo.fi
050 310 3430

Suomen Diakoniaopisto
Anne Jokisalo
anne.jokisalo@sdo.fi
+358504140589