Liikkuva SDO 21-22, AVI

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, AVI, Opetus- ja kulttuuritoimi

Hankkeen kesto

01.08.2021 - 30.06.2022

Hankkeen tavoitteet

Liikkuva SDO -projektin tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä oppilaitoksessa. Aktiivinen opiskelupäivä lisää jaksamista ja opiskelukykyä sekä vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä ja parempaa oppimista.

Hankkeen toteutus

Liikkuva SDO somekanavat: IG, youtube, tiktok. Hyvinvointipäivät. Liikuntavälinekärryt. Koulutuspäivät. Kuntosalivuorot ja pallokerhot.

Lisätietoja hankkeesta

Liikettä lisäävän välineistön hankkiminen ja tuominen käden ulottuville oppilaitoksen käytäville ja luokkahuoneisiin. Taukoliikuntaohjelman tarjoaminen. Tiedon lisääminen pienenkin liikkeen ja tauottamisen hyödyistä oppimiselle ja opiskelukyvyille. Kulttuurin muuttaminen liikkeeseen kannustavaksi.

Hankkeen tulokset

Liikkuva SDO on hankevuosien jälkeen vakiintunut termiksi opistollamme ja sen toimintaa odotetaan jatkuvaksi. Olemme siten onnistuneet markkinoinnissa niin oppilaitoksemme sisällä kuin Liikkuva opiskelu -yhteisön keskuudessa. Toiminta tuleekin jatkumaan luonnollisesti ensinnäkin hankkimamme välineistön myötä: Lahden ja Oulun kampukset ovat saaneet jopa aivan uudet mahdollisuudet liikkuvan toiminnan järjestämiseen hankkeen avulla perustettujen kuntosalien ja joogatilojen kautta. Lisäksi Break pro -taukoliikuntasovelllus jatkaa toimintaansa normaalisti yli kampus- sekä lähi- ja etätyörajojen. Liikunnanopettajille on myös mahdollistettu uutta resurssia liikuntakerhon käynnistämiseen ja ylläpitämiseen kaikilla kampuksilla syksystä 2022 lähtien. Liikkumisen ohjaamisen ammatillisen valinnaisen ja tuutor-opettajien yhteistyöllä pyrimme pitämään liikuntatuutor-toiminnan hengissä. Olemme hankkineet varastoon Liikkuva SDO –palkintoja jo odotettujen liikuntahaasteiden ja / tai hyvinvointipäivien järjestämiseen jatkossakin. Myös kampusten välinen yhteistyö on hankkeen myötä luonut vahvan kollegiaalisuuden liikunnanopettajien välille välimatkasta huolimatta. Myös johtoryhmä on huomioinnut toiveitamme resurssoinnissa toiminnan jatkamiseksi. Liikkuva SDO somekanavat ovat vakiintuneet jo jäädäkseen ja joka kampuksen Liikkuva IPAD on tätä toimintaa mahdollistamassa paremmin myös opiskelijoille tai kelle tahansa opettajalle.

 

Suomen Diakoniaopisto
Anne Jokisalo
anne.jokisalo@sdo.fi
+358 50 414 0589