KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille, ESR

Rahoittaja

ESR, Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.09.2019 - 31.05.2022

Hankkeen tavoitteet

Kyvyt-hankkeessa kehitetään ja opinnollistetaan matalan kynnyksen työtoimintaa, ryhmävalmennusta sekä yksilöllisiä työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Suomen Diakoniaopisto tarjoaa osallistujilleen yksilö- ja ryhmävalmennusta. Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa pienin askelin kohti omaa työelämäpolkua. Valmennuksessa opetellaan näkemään itsensä vahvuuksien ja osaamisen kautta, harjoitellaan opiskelu- ja työelämätaitoja, vahvistetaan arjen hallintaa ja rakennetaan yhdessä omannäköistä polkua. Toiminta perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen sekä osallisuuteen.

Hankkeen toteutus

PIENIN ASKELIN TYÖELÄMÄ- JA OPINTOPOLUILLE

Onko tavoitteenasi päästä kiinni työ- tai opiskeluelämään? Valmennus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville täysi-ikäisille työelämän ulkopuolella oleville osaajille.

Saat apua opiskelu- työ-, työkokeilupaikan etsimiseen, vahvuuksien tunnistamiseen, opiskelu- sekä arjenhallinnan taitojen vahvistamiseen.

Tarjoamme yksilö- ja ryhmävalmennusta oman polun rakentamiseen.

Pääset tutustumaan erilaisiin ammatteihin ja koulutusvaihtoehtoihin.

Autamme myös ansioluettelon, hakemusten sekä ePortfolion tekemisessä.

Toimintaan osallistumalla on mahdollista suorittaa Osaamismerkkejä, tutustua opiskeluun oppilaitoksessa sekä osallistua Hygieniapassikoulutukseen.

Saat kannustusta ja uskoa omaan tekemiseen sekä paikan, jossa edistää tavoitteitasi.

”Koin vuosia olevani sellainen ”toivoton tapaus”. KYVYT-hankkeen kautta sain elämääni turvallisen työntekijän, jolle purkaa ajatuksia, onnistumisen kokemusten kautta itseluottamusta sekä rohkeutta kokeilla omia siipiäni. Hain ja pääsin opiskelemaan alaa, josta ennen vain haaveilin. Nykyään peiliin katsoessani muistutan itseäni siitä, että toivottomia tapauksia ei ole olemassakaan.”

Lisätietoja hankkeesta

Tomi Pohjalainen puh. 050 5021199, tomi.pohjalainen@sdo.fi
Liisa-Mari Heinonen puh. 050 4082012, Liisa-Mari.Heinonen@sdo.fi

Valmennuksen lisäksi hankkeessa kehitetään opinnollistamista sekä uudenlaisia polkuja opintoihin sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta,

Hankkeen päätoteuttajana on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.

Hankkeen tulokset

SDO rakensi hankkeeseen osallistuneiden työelämäpolkuja toimintakyvyn ja osaamisen kartoittamisen näkökulmasta. Toiminnan kautta syntyi merkittäviä edistymisiä osallistujien elämäntilanteissa sekä siirtymisissä opinto- ja työelämäpoluille. Hankkeeseen osallistuneista 57 prosenttia siirtyi tavoitteelliselle jatkopolulle (palkkatyö, opiskelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta). Tämän lisäksi 9, 83% osallistujista liittyi toisen korvaavaan palvelun piiriin tai Mielenterveyden ensiapu 1- koulutukseen. SDO työskenteli 71 hankkeeseen osallistuneen asiakkaan kanssa ja ylitti siten hankesuunnitelman 60 asiakkaan tavoitteen.
Suoran asiakastyön ohella hankkeessa kehitettiin sen kohderyhmän opintopolun kannalta keskeisiä toimintoja:
-päivitettiin ja selkeytettiin prosessi, jolla Suomen Diakoniaopistossa voidaan päästä tutustumaan haluttuun
koulutukseen ennen opintoihin hakeutumista.
-yhtenäistettiin oppimisympäristöjä
– luotiin valmennusten polkumallista Hoiva Oy:n ja SDO:n ammattilaisten tueksi digitaalinen palveluohjaustyökalu.
– järjestettiin seminaareja sekä luotiin uusia yhteistyörakenteita opiston ja kuntouttavan työtoiminnan välille.
-kehitettiin osaamismerkkijärjestelmää osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineeksi. Luotujen
osaamismerkkien sisältövaatimukset pohjautuvat ammatillisten tai valmentavan koulutuksen tutkinnonosien
arviointiperusteisiin. Osaamismerkkejä kokeiltiin ja otettiin käyttöön hankkeen omissa valmennuksissa sekä
yhteistyötahojen, kuten Kansalaisareena D-aseman, Sovinnon nuortentyöpajatoiminnan ja Vamos Helsingin
toiminnoissa.
Hanke vaikutti osaltaan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön positiivisesti ja lievensi ennakkoluuloja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien kohtaamisessa. Hankkeen puitteissa tehtiin laajasti yhteistyötä myös oppilaitoksen sisällä eri organisaatioiden ja ammattilaisten kanssa ja lisättiin aktiivisesti tietoutta kohderyhmästä ja sen opintopolkujen käynnistymiseen liittyvistä haasteista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tomi Pohjalainen
+358 50 502 1199

Suomen Diakoniaopisto
Liisa-Mari Heinonen
liisa-mari.heinonen@sdo.fi
+358 50 408 2012