KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille, ESR

Rahoittaja

ESR, Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.09.2019 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Pienin askelin

Hankkeen toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Kyvyt-hankkeessa kehitetään ja opinnollistetaan matalan kynnyksen työtoimintaa, ryhmävalmennusta sekä yksilöllisiä työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Hankkeen toteutus

Toiminnassamme yhdistämme:

· yhteisölliset ja osallistavat työskentelytavat
· laajentuvan yhteisön toimintakulttuurin
· yksilöllisen toimintakyvyn arvion ja palveluohjauksen
· työtoiminnan ja opintojen kehittämisen sekä yritys- ja järjestöyhteistyön.

Hankkeen päätoteuttajana on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.

Lisätietoja hankkeesta

Tarjoamme yksilö- ja ryhmävalmennusta oman elämän hallintaan ja opinto- sekä työelämäpolkujen suunnitteluun. Järjestämme toimintaa, johon on mahdollista tulla oppimaan uusia taitoja ja halutessaan myös ottamaan vastuuta toiminnan järjestämisestä oman osaamisen pohjalta.

KYVYT-hankkeessa jokainen saa tuoda vahvuutensa käyttöön, me autamme polulla eteenpäin.

Kehittäminen toiminnassa painottuu:

· arjen- ja elämänhallinnan sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen valmennukseen
· opinto- ja työelämävalmiuksien valmennukseen ja koulutukseen
· vertaistukeen ja ohjaukseen sekä osallisuuteen
· työnantajayhteistyöhön ja työtoimintaan sekä uusien opintopolkujen rakentamiseen.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tomi Pohjalainen
tomi.pohjalainen@sdo.fi
+358505021199

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710