KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille, ESR

Rahoittaja

ESR, Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.09.2019 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toiminta vahvistaa ihmistä niin, että hänen on mahdollista edetä pienin askelin kohti koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Hankkeen toteutus

Kehitämme ja opinnollistamme matalan kynnyksen työtoimintaa, ryhmävalmennusta sekä yksilöllisiä työkokeiluja ja kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä yhteistyöyritysten ja järjestöjen kanssa.

Yhdistämällä:

•yhteisölliset ja osallistavat työskentelytavat
•laajentuvan yhteisön toimintakulttuurin
•yksilöllisen toimintakyvyn arvion ja palveluohjauksen
•työtoiminnan ja opintojen kehittämisen sekä yritys- ja järjestöyhteistyön

Hankkeen päätoteuttajana on Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja osatoteuttajina Suomen Diakoniaopisto Oy ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto.

Lisätietoja hankkeesta

Kehitämme ja toteutamme yhteisöllistä sosiaalista kuntoutusta ja sen opinnollistamista kaikista heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville.

Kehittäminen painottuu:

•arjen- ja elämänhallinnan sekä sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen valmennukseen
•opinto- ja työelämävalmiuksien valmennukseen ja koulutukseen
•vertaistukeen ja ohjaukseen sekä osallisuuteen
•työnantajayhteistyöhön ja työtoimintaan sekä uusien opintopolkujen rakentamiseen.

 

Suomen Diakoniaopisto
Tomi Pohjalainen
tomi.pohjalainen@sdo.fi
+358505021199

Suomen Diakoniaopisto
Katariina Hautsalo
katariina.hautsalo@sdo.fi
044 709 7710