Koutsaa kaveria – videomatskua tekemällä oppii ja säästää, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.01.2019 - 30.11.2020

Hankkeen tavoitteet

Videon on etenkin nuorille opiskelijoille tuttu ja motivoiva sisältökanava osana elämää. Videon avulla tehdään tutoriaaleja, webinaareja, toimintaohjeita yms. koulutuksen sisältöjä.
Toteutuksen mahdollistuvat lähiopetuksessa, monimuoto-opetuksessa, flipped classroom -muodossa ja verkko-opetuksessa. Videolla tuotettu oppimateriaali on kulutusta kestävä ja laajasti jaettava oppimateriaalituote, jonka sisältöä voi päivittää ja muokata tarpeen mukaan.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa järjestetään toimijaverkostolle noin viisi työpajaa, joiden aikana jaetaan pedagogisia ja teknisiä kokemuksia videoiden tuottamiseen.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeessa kehitetään malli, jonka avulla voidaan tuottaa laadukasta jaettavaa oppimateriaalia pedagogisesti opiskelijoiden kanssa. Hankkeen aikana tehdään osallistujien toimesta videomateriaalipankki verkostolle ja CSC:n kanavaan jaettavaa materiaalia. Sisältöjä kanavaan tuottavat opettajat ja opiskeliljat yhdessä erilaisissa kokoonpanossa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Jukka Koivisto
jukka.koivisto@sdo.fi
050 597 7793