KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta, ESR

Rahoittaja

ESR, Hämeen Ely-keskus

Hankkeen kesto

01.05.2018 - 31.08.2020

Hankkeen tavoitteet

Päätavoite on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle paremmat valmiudet tarjota opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja taitojen mukaista uraohjausta koko opintojen ajan.

Välillisenä tavoitteena on opiskelijoiden työelämävalmiuksien ja taitojen parantaminen, opinnoista eroamisen vähentyminen sekä nuorten työllisyyden paraneminen.

Hankkeen toteutus

1. Ammatillisen oppilaitoksen ohjaus- ja opetushenkilökunnan uraohjaustaitojen tukemisen kehittämistoimet
* Nykytilan kuvaus hyvistä toimintamalleista koulutuksen uraohjausta koskevista raporteista ja selvityksistä
* Uraohjauksen valmennusohjelma opetus- ja ohjaushenkilöstölle
* Uraohjauksen valmennusohjelman pilottitoteutus

2. Toimenpiteet uraohjauksen integroimiseksi osaksi ammatillista koulutusta
* Työelämän- ja opiskelijoiden yhteiset päivät
* Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työnantajien rekrytointiyritysten, ammattiliittojen palveluständit
* Työnhakupajat opiskelijoille
* Jatko-opintopolkujen kuvaus sekä markkinointi opiskelijoille
* Ketterän uraohjausmallin kehittäminen

Lisätietoja hankkeesta

* Kartoitetaan nykytilanne ja hyvät käytännöt
* Suunnitellaan ja pilotoidaan uraohjauksen valmennusohjelma
* Laaditaan ketterän uraohjausken malli toisen asteen ammatilliseen koulutukseen
* Kuullaan opiskelijoita ja rakennetaan yhteistyöverkostoja
* Kokeillaan erilaisia tapoja tehdä uraohjausta opiskelijoille

 

Suomen Diakoniaopisto
Heidi Saarela
heidi.saarela@sdo.fi
044 713 2623