KA2 European Learning Pathways for Social and Health Care Erasmus+

Rahoittaja

Erasmus

Hankkeen kesto

01.09.2016 - 31.08.2018

Hankkeen tavoitteet

Päättyvä hanke, raportoidaan OPH:lle kesän 2018 aikana.
This Erasmus+ KA2 project is funding by Finnish National Agency.
Alunperin SDO Lahden kampuksen hanke, yhteistyökumppanit muodostavat kansainvälisen Caring Steps verkoston.

Hankkeen toteutus

SDO on osatoteuttajana, projektin hallinnoija Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, yhteyshenkilöinä Auli Haapajärvi ja Tanja Kantanen.
Hankeverkostossa lisäksi Suomesta mukana Koulutuskeskus Salpaus Lahdesta ja Edupoli Porvoosta. Kansainväliset kumppanit olivat Unkarista (Békéscsaba), Saksasta (Alsdorf), Maltalta (Future Focus) , Englannista (Kings Lynn) ja Espanjasta (Alicante)

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen yhtenä tuotoksena luotiin
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 180 osp 1.8.2018 perusteiden mallin muokaisesti paikallisesti tarjottava ammatillinen valinnainen tutkinnon osa: Ammattitaidon syventäminen ulkomailla, 15 osp
Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset ovat:
Opiskelija osaa:
toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä
ylläpitää turvallisuutta, työkykyä ja hyvinvointia sekä työssä että vapaa-ajalla
toimia monikulttuurisessa ympäristössä
toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja käyttää vierasta kieltä
tunnistaa ja vertailla Suomen ja kohdemaan hoito- ja kasvatusalan toimintaperiaatteita ja käytäntöjä
käyttää kokemuksiaan ja hankkimaansa tietoa oman ammattitaitonsa syventämiseen
arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

Nämä arviointikriteerit on käännettey myös englanniksi ja toimivuutta testattu hankkeen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986

Suomen Diakoniaopisto
Arja Visanko
arja.visanko@sdo.fi
044 7132 298