Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Projektin tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, tukea työllisyysasteen nostamista, vastata osaajapulaan sekä edistää maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamista ja tukemista. Tavoitteena on tukea työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä.

Projektissa tuetaan työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita kehittämällä:
– työvoimakoulutuksena toteutettavan koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja,
– parantamalla koulutuksen työllistävyyttä,
– tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia.

Hankkeen toteutus

Hankkeen koordinoijana toimii Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Lisätietoja hankkeesta

Suomen Diakoniaopistossa paneudutaan erityisesti seuraavien asioiden edistämiseen:

1.Työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella opiskelu sekä työllistymisen ohjaus
– Kehitetään opintoihin integroituva aktiivisen työllistymisohjauksen malli, joka alkaa hakeutumisvaiheesta, tähtää työllistymiseen ja huomioi yksilölliset tarpeet.

2. Asiakasohjauksen kehittäminen yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa
– Hakuvaiheen aikaisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen. Tarkoituksena opiskelijarekrytoinnin kehittyminen ja ohjauspalveluihin hakeutuvien asiakkaiden palvelujen tarpeen tehokkaampi arviointi. Kohderyhmänä erityisesti TE-koulutuksiin hakevat maahanmuuttajataustaiset, kouluttamattomat alle 30-vuotiaat ja pitkäaikaistyöttömät.

 

Suomen Diakoniaopisto
Anna Suvilaakso
anna.suvilaakso@sdo.fi
+358 50 437 3112