Hyvinvointiteknologiaa ammatillisille opettajille, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

13.04.2019 - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

Hyvinvointiteknologian monialaista osaamista tulee kehittää vastaamaan työelämän ja
erityisesti sote-palveluiden kehittämisen tarpeita. Tämä edellyttää ammatillisten opettajien
uudenlaisen osaamisen kehittämistä.
Hanke tarjoaa täydennyskoulutusta sote- ja tekniikan alojen ammatillisille opettajille sekä tukee hyvinvointiteknologian jalkauttamista osaksi
opetusta (sote-alan pt, tieto-ja tietoliikennetekniikan pt.). Koulutus sisältää sekä hyvinvoinnin
että teknologian näkökulman, eikä edellytä aiempaa osaamista. Toteutus on monimuoto-opetusta ja mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Sisältö
on työelämälähtöistä ja mukana myös projektiopintoja.

Hankkeen myötä ammatillisten opettajien hyvinvointiteknologian osaaminen kehittyy,
opiskelijat saavat työelämälähtöistä ja monialaista opetusta ja työelämä tarvitsemaansa
hyvinvointiteknologian osaamista.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen koulutuskokonaisuus toteutetaan kolmena työpakettina
TP1. Koulutuspilottien suunnittelu ja toteutus. Toteuttajien osaaminen täydentää toisiaan (sote, tekniikka, projektioppiminen, työelämäyhteistyö,verkko-opiskelu, yhteisopettajuus)
1. osio syksy 2019 Hyvinvointiteknologia
2. osio kevät 2020 Turva-ja huoltotekniikka
3. osio syksy 2019-loppu-kevät 2020 Projektiopinnot

TP2. Opetussuunnitelman ja hyvien käytänteiden raportointi
Koulutuspilotin perusteella laaditaan opetus-jatoteuttamisuunnitelmalaajemman koulutuksen mahdollistamiseksi, sekä raportoidaan hyviä käytännöt sekä haasteet (pedagogiset menetelmät, monialainen yhteistyö, koulutusasteiden yhteistyö jne.)

TP3. Jalkauttamissuunnitelma
Osallistetaankoulutettavat projektityössään konkretisoimaan hyvinvointiteknologian opetuksen jalkauttaminen omaan koulutusorganisaatioon.

Hankkeen tulokset

HyteOpe-hankkeessa järjestettiin kolmessa eri osiossa toisen asteen ammatillisille opettajille täydennyskoulutuksia hyvinvointiteknologiasta ja sen opettamisesta niin lähihoitaja- kuin hyvinvointiteknologian asentajankin koulutusohjelmissa. Hankkeen tuotoksena kehittyivät opettajien tietämys hyvinvointiteknologiasta ja hyviä opetuskäytänteitä.
Suomen Diakoniaopiston toteuttamassa projektiopinnot osuudessa opettajat suunnittelivat hyvinvointiteknologiaan liittyvää opetusta, toteuttivat suunnitelmansa ja raportoivat kokemuksistaan kaikille koulutukseen osallistuneille. Tuotoksena syntyi siis noin 20 erilaista käytännön pedadogista esimerkkiä hyvinvointiteknologian opettamisesta.
Hankkeen tuotoksia on esitelty kaikille avoimessa loppuseminaarissa SAMK:n järjestämässä hyvinvointiteknologian virtuaalisilla messuilla Porissa. Lisäksi hankkeen tuotoksia on tallennettu aoe.fi-sivustolle.

 

Suomen Diakoniaopisto
Jukka Koivisto
jukka.koivisto@sdo.fi
050 597 7793