Go Global, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistyminen: kansainväliset, joustavat ja yksilölliset opintopolut, opiskelijoiden lisäksi opettajien, asiantuntijoiden ja johdon kansainväliset työelämäjaksot ja vertaisoppiminen. Lisäksi tavoitteena on kotikansainvälistymisen kehittäminen sekä verkostojen yhteistyö kolmannen sektorin ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet hankkeen kohdemaihin, Nepaliin, Ugandaan, Tansaniaan ja Namibiaan.
Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain ja rahoitetuista ammatillisen koulutuksen hankkeista voi lukea lisää: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Keva-verkoston puolesta hanketta koordinoi Koulutuskeskus Sedu, yhteyshenkilö Terhi Haapala, sposti: terhi.haapala@sedu.fi
SDO koordinoi hanketta edelliset kolme vuotta, mutta nyt on osatoteuttajana.

Verkoston suomalaiset jäsenet SDOn ja Sedun lisäksi:
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Turun ammatti-instituutti, Turun kaupunki/sivistystoimiala
Vamia, Vaasasta
Seurakuntaopisto Järvenpää
Ammattiopisto Luovi, Oulusta

Verkoston kansainväliset partnerit:

Tansania:
Tansania Volunters ltdMoshi –Jenni
Reg Voc. Training Centre VETA
Ghona Voc.Train.Centre for Deaf Mr Mmbaga

Botswana:
Botswana, BO Lutheran Diaconia in Botswana (HDL (am. koul.katto-organi)
Lutheran Diaconia in Botswana

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeeseen kuuluvat oppilaitokset muodostavat Keva-verkoston.
Keva-verkostossa on kehitetty valinnainen maailmankansalaisuus opintokokonaisuus 15osp (kehitysyhteistyö, globaalikasvatus, vapaaehtoistyö, terveysturvallisuus ja valmentautuminen vaihtoon.) Tämä mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuksien suorittamista sekä työssäoppimista kehitysmaassa tai kotimaassa.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden työelämätaidot, kansainvälisyysosaaminen ja yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on lisääntynyt. On saavutettu hyvät yhteistyöverkostot kohdemaissa. Kansallinen oppilaitosverkosto on vahvistunut ja moniammatillinen yhteistyö on syventynyt ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä on jaettu.

Tavoitteena on maailmankansalaisuusopintojen mahdollistaminen kaikille verkoston oppilaitoksille tutkinnon osaksi sekä niiden edelleen kehittäminen ja levittäminen kaikkien oppilaitosten saataville kansallisesti.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986