Go Global, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistyminen: kansainväliset, joustavat ja yksilölliset opintopolut, opiskelijoiden lisäksi opettajien, asiantuntijoiden ja johdon kansainväliset työelämäjaksot ja vertaisoppiminen. Lisäksi tavoitteena on kotikansainvälistymisen kehittäminen sekä verkostojen yhteistyö kolmannen sektorin ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Tavoitteena mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet hankkeen kohdemaihin, Nepaliin, Ugandaan, Tansaniaan ja Namibiaan.
Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain ja rahoitetuista ammatillisen koulutuksen hankkeista voi lukea lisää: www.finvet.fi

Hankkeen toteutus

Keva-verkoston puolesta hanketta koordinoi Koulutuskeskus Sedu, yhteyshenkilö Juha Riipi, sposti: @sedu.fi
SDO koordinoi hanketta kolme vuotta 2015-2017, mutta nyt on osatoteuttajana.

Verkoston suomalaiset jäsenet SDOn ja Sedun lisäksi:
Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Turun ammatti-instituutti
Vamia
Seurakuntaopisto
Ammattiopisto Luovi

Verkoston kansainväliset partnerit löytyvät
Nepalista, Tansaniasta, Ugandasta ja Namibiasta.

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeeseen kuuluvat oppilaitokset muodostavat Keva-verkoston. Keva-verkostossa on kehitetty valinnainen Maailmankansalaisuuspolkuni opintokokonaisuus 15osp ja Go Global-hankkeessa on kehitetty uutta Moodle-tehtäväkokonaisuutta tukemaan Maailmankansalaisuuspolkuni -tutkinnon osaa (15 osp) kevään ja kesän 2020 aikana. Tutkinnon osa soveltuu sekä Suomessa kansainvälisessä työympäristössä tai vapaaehtoistoiminnassa työpaikalla oppimiseen, että ulkomailla, etenkin kehittyvissä maissa suoritettavaan vaihtojaksoon.
Verkkokurssi tehtävien teemoja ovat:
•Terveys ja turvallisuus
•Kulttuurien moninaisuus
•Kestävä kehitys
•Eettinen viestintä
•Vapaaehtoistyö
•Ihmisoikeudet

Tavoitteena on maailmankansalaisuusopintojen mahdollistaminen kaikille verkoston oppilaitoksille tutkinnon osaksi sekä niiden edelleen kehittäminen ja levittäminen kaikkien oppilaitosten saataville kansallisesti.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneiden työelämätaidot, kansainvälisyysosaaminen ja yhteistyö Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa on lisääntynyt. On saavutettu hyvät yhteistyöverkostot kohdemaissa. Kansallinen oppilaitosverkosto on vahvistunut ja moniammatillinen yhteistyö on syventynyt ja osaamista sekä parhaita käytäntöjä on jaettu.

Hankkeen tulokset

Verkostohankkeen loppuraportti on luettavissa:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/191/loppuselvitys?loppuselvitys=cd1229ed722ae1eeb7e1745247eec432d67c851f38190ed6c82d89fc6afd2fbc&lang=fi&preview=true

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986