FinnVET in China, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

Verkostohankkeen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuden suorittaminen Kiinassa ja samalla lisätä osallistujien kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. Lisäksi tavoitteena on ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Suomen ja Kiinan välillä.

Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain ja rahoitetuista ammatillisen koulutuksen hankkeista voi lukea lisää: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Kaksi Kiina-verkostoa yhdistyivät tänä keväänä monialaiseksi ammatilliseksi verkostoksi toimii tällä hetkellä 18 suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestäjää. SDO:n opiskelijoille tärkein SOTE-alan kumppani on Shanghai University of Medicine and Health Sciences Shanghain alueella; jonka kautta järjestetään työharjoittelujaksoja päiväkodissa ja sairaalaympäristössä lähihoitaja-tai lastenohjaajaopiskelijoille.

SDO on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan vaihdoissa aktiivisesti. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.
Hankkeen koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Jedu (https://www.jedu.fi/) yhteyshenkilönä Päivi Kukkonen. Sposti: päivi.kukkonen@jedu.fi

SDO:n lisäksi tässä FinnVET in China-verkostossa ovat mm.:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (https://www.riveria.fi/)
Koulutuskeskus/Futher Education Salpaus (https://www.salpaus.fi/)
Porvoosta Careeria https://www.careeria.fi/
Kpedu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (http://www.kpedu.fi/)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) (https://www.redu.fi/fi/REDU)
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida (https://www.novida.fi/)
Turun Ammatti-Institutti (https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti-0)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (https://www.gradia.fi)
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä (https://www.samiedu.fi)

Kiinalaiset yhteystyökumppanit ovat:
Shanghai University of Medicine and Health Sciences
Shanghai Communications Polytechnic
Shanghai Industrial and commerce foreign languages school

Lisätietoja hankkeesta

Hankeen avulla mahdollistetaan opiskelijoiden sekä henkilökunnan liikkuuvusjaksot Shanghaissa.
Jaksojen aikana toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
Kehitetään Kiinan ja Suomen välistä ammattitaitokilpailutoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.
Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa on myös mahdollista kevätlukukaudella verkoston oppilaitosten opiskelijoille (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä).
Kotikansainvälistymisen lisäämistä tavoitellaan erilaisten tapahtumien yhteydessä, joihin Kiina-vaihdossa olleet osallistuvat ja jakavat tietoa kokemuksistaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986