FinnVET in China, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Verkostohankkeen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuden suorittaminen Kiinassa ja samalla lisätä osallistujien kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. Lisäksi tavoitteena on ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Suomen ja Kiinan välillä.

Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain ja rahoitetuista ammatillisen koulutuksen hankkeista voi lukea lisää: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Kaksi Kiina-verkostoa yhdistyivät keväällä 2019 monialaiseksi ammatilliseksi verkostoksi, jossa toimii tällä hetkellä 18 suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestäjää. SDO:n opiskelijoille tärkein SOTE-alan kumppani on Shanghai University of Medicine and Health Sciences Shanghain alueella; jonka kautta järjestetään työharjoittelujaksoja päiväkodissa ja sairaalaympäristössä lähihoitaja-tai lastenohjaajaopiskelijoille.

Hankkeen osatoteuttajana SDO on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan vaihdoissa aktiivisesti. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.
Hankkeen koordinoinnista vastaa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (https://www.jedu.fi/) yhteyshenkilönä Päivi Kukkonen. Sposti: päivi.kukkonen@jedu.fi

SDO:n ja Jedun lisäksi tässä FinnVET in China-verkostossa 16 ammatillisen koulutuksen järjestäjää mm.:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (https://www.riveria.fi/)
Koulutuskeskus/Futher Education Salpaus (https://www.salpaus.fi/)
Porvoosta Careeria https://www.careeria.fi/
Kpedu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (http://www.kpedu.fi/)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) (https://www.redu.fi/fi/REDU)
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida (https://www.novida.fi/)
Turun Ammatti-Institutti (https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti-0)
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (https://www.gradia.fi)
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä (https://www.samiedu.fi)

SOTE alan kiinalaiset yhteystyökumppani on
Shanghai University of Medicine and Health Sciences
Lisäksi oppilaitokset:
Shanghai Communications Polytechnic
Shanghai Industrial and commerce foreign languages school

Lisätietoja hankkeesta

Hankeen avulla mahdollistetaan opiskelijoiden sekä henkilökunnan liikkuuvusjaksot Shanghaissa, jotka toteutettaan ryhmävaihtoina. Osallistuvat opiskelijat tulevat verkoston eri oppilaitoksista. Ryhmän mukaan lähtevät asiantuntijat valitaan verkoston kokouksessa.
Jaksojen aikana toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
Kehitetään Kiinan ja Suomen välistä ammattitaitokilpailutoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.
Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa on myös mahdollista kevätlukukaudella verkoston oppilaitosten opiskelijoille (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä).
Kotikansainvälistymisen lisäämistä tavoitellaan erilaisten tapahtumien yhteydessä, joihin Kiina-vaihdossa olleet osallistuvat ja jakavat tietoa kokemuksistaan.

Hankkeen tulokset

Verkosto hankkeen loppuraportti on luettavissa: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/191/loppuselvitys?loppuselvitys=03b8d6deb1925488796212d886bbd28488a87ea908d066887f9390e19b46debe&lang=fi&preview=true

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986