Finland 100 in China OPH

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.10.2017 - 31.12.2018

Hankkeen tavoitteet

Verkoston hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen ja opintokokonaisuuden suorittaminen Kiinassa ja samalla lisätä osallistujien kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta. Lisäksi tavoitteena on ammattitaitokilpailutoiminnan kehittäminen Suomen ja Kiinan välillä.

Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain ja rahoitetuista ammatillisen koulutuksen hankkeista voi lukea lisää: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Verkostossa toimii tällä hetkellä 11 suomalaista toisen asteen koulutuksen järjestäjää, sekä kolme kiinalaista oppilaitosta Shanghain alueella.

SDO on ollut mukana sosiaali- ja terveysalan vaihdoissa aktiivisesti. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Hankkeen koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Jedu (https://www.jedu.fi/) yhteyshenkilönä Päivi Kukkonen. Sposti: päivi.kukkonen@jedu.fi

SDO:n lisäksi tässä China-verkostossa ovat:

-Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (https://www.riveria.fi/)
-Koulutuskeskus/Futher Education Salpaus (https://www.salpaus.fi/)
-Porvoosta Point College (http://www.pointcollege.fi/)
-Kpedu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (http://www.kpedu.fi/)
-Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) (https://www.redu.fi/fi/REDU)
-Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida (https://www.novida.fi/)
-Turun Ammatti-Institutti (https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti-0)
-Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia (https://www.gradia.fi)
-Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä (https://www.samiedu.fi)

Kiinalaiset yhteystyökumppanit ovat:

-Shanghai University of Medicine and Health Sciences
-Shanghai Communications Polytechnic
-Shanghai Industrial and commerce foreign languages school

Lisätietoja hankkeesta

Hankeen avulla mahdollistetaan opiskelijoiden sekä henkilökunnan liikkuuvusjaksot Shanghaissa. Jaksojen aikana toteutetaan opiskelijoiden työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjä Kiinassa kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä. Kehitetään Kiinan ja Suomen välistä ammattitaitokilpailutoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Valinnaisen tutkinnon osan suorittaminen Kiinassa on myös mahdollista kevätlukuakudella verkoston oppilaitosten opiskelijoille (Traditional Chinese Caring 15 osaamispistettä). Kotikansainvälistymisen lisäämistä tavoitellaan erilaisten tapahtumien yhteydessä, joihin Kiina-vaihdossa olleet osallistuvat ja jakavat tietoa kokemuksistaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986