Erasmus – Vlog up2! Näkökulmia monikulttuurisuuteen

Rahoittaja

Erasmus, Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2018 - 31.05.2021

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. Tästä hankkesta SDO:n opiskelijat, opettajat sekä muu henkilöstö voivat hakea apurahaa liikkuvuusjaksolle.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.
Tämä on jatkoa Vlog Up 2017-2019 hankeelle.

Hankkeen toteutus

Sanare-hankeverkoston muodostavat: Suomen Diakoniopisto Oy, Ammattiopisto Lappia (Tornio), Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemi), Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä JEDU (Ylivieska), Etelä-Pohjanmaan Opisto (Ilmajoki) sekä Koulutuskeskus Salpaus (Lahti).
Hankeverkoston puolesta koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Salpaus

Liikkuvuusjaksolle haetaan SDO:ssa Wilman kautta kaksi kertaa vuodessa. Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Kaikki lähtijät osallistuvat valmennukseen ja tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja/tai kaksi kertaa vuodessa vuorotellen Sanare-verkoston oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

In 2018-2020 our mobility project is called Vlog Up2! Viewpoints to Multiculturalism.
This project is continuation of the previous project.
Contact person in the promoting organisation: Salpaus Further Education -Sari Kotonen, sari.kotonen@salpaus.fi.

The aim of the project is to study multiculturalism in different countries. During the mobility periods the participants observe and record experiences about multiculturalism in the workplaces within the care, upbringing and supervision sectors. These experiences will be presented in vlogs (video blogs) and they will act as the outputs of the project.
This Erasmus+ project is funding by Finnish National Agency.
As a partner in this project we commit to organize exchanges for students and professionals.
We commit to organize exchanges in the following manner:
Duration of the placements for the students is usually 5 weeks.
Description of the receiving partner’s role:
-To help with arranging on-the-job learning placements and accommodation for the incoming students.
-To guide the incoming students and keep contact with the sending organisation during the on-the-job learning period.
-To obey the obligations of Erasmus + Mobility Quality Commitment
-To participate in tutoring, monitoring and evaluation of the incoming students
-To commit to making the contracts required for the placements and delivering the sending promoter the financial and other documents needed for reporting

Hankkeen tulokset

Opiskelijan ulkomaan jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan, joten opiskelijat saavat opintopisteitä ja tutkintosuorituksia monipuolisen ammatillisen kokemuksen lisäksi. Asiantuntijoiden liikkuvuusjaksot kartuttavat heidän kansainvälistä osaamista. Kaikki ulkomaan jaksolle lähtijät tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä kokemuksesta ja tuloksista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986