Erasmus – Together Live Long Learning Skills for Everybody

Rahoittaja

Erasmus

Hankkeen kesto

01.08.2017 - 31.05.2019

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. Tästä hankkesta SDO:n opiskelijat, opettajat sekä muu henkilöstö voivat hakea apurahaa liikkuvuusjaksolle.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

SDO on osatoteuttajana, koordinoijana Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto.
Verkostoon kuuluvat SDO:n (Diakonia College of Finland sisältää nykyisin myös Suomen kosmetologien yhdistyksen opiston) lisäksi:
Turun Kristillisen opiston säätiö
Kalajoen kristillinen opisto
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Kaustisen Evankelinen Opisto
Portaanpää ry, Portaanpään kristillinen opisto
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Liikkuvuusjaksolle haetaan Wilman kautta kaksi kertaa vuodessa. Kaikki lähtijät osallistuvat yhteiseen verkkovalmennukseen ja tekevät blogin/ päivtävät Instagramin-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja kaksi kertaa vuodessa vuorotellen oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Tämän hankeverkoston tavoitteena on hankkeen aikana myös lisätä kotikansainvälisyyttä verkoston oppilaitoksissa ja työpaikoilla esimerkiksi erilaisten teemapäivien/tapahtumien myötä. Näissä tapahtumissa pyritään hyödyntämään myös vaihtoon saapuvien sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemusta/osaamista oppilaitoksen arjessa.
Hankeen aikana kehitetään ja yhdenmukaistetaan yhteistyömalleja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyöoppilaitoksia verkostolla on eri puolella Eurooppaa. Vilkkainta SDO:n opiskelijoiden/asiantuntijoiden vaihto on ollut Espanjan, Pohjois-Irlannin ja Ranskan kanssa, sekä koko verkostolla lisäksi Hollannin ja Saksan kanssa.
Hankeen aikana tavoiteena on luoda järjestelmällinen arviointitiedon keruutapa ja yhdenmukaistaa verkoston kv-strategioita, mahdollistaa työelämäkumppaneiden liikkuvuutta, sekä verkoston pedanetsivustojen kehittäminen.
Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus digitaalisten välineiden avulla sekä digitaalisten taitojen kehittäminen sisältyvät myös hankkeen tavoitteisiin.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986