Erasmus – Together – Live long learning skills for everybody 3

Rahoittaja

Erasmus, Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.01.2020 - 31.07.2022

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. Tästä hankkesta SDO:n opiskelijat, opettajat sekä muu henkilöstö voivat hakea apurahaa liikkuvuusjaksolle.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

SDO on osatoteuttajana, koordinoijana Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto.
Verkostoon kuuluvat SDO:n (sisältää myös SKYOpiston opiskelijat) lisäksi:
Turun Kristillisen opiston säätiö
Kalajoen kristillinen opisto
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Kaustisen Evankelinen Opisto
Portaanpää ry, Portaanpään kristillinen opisto
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Liikkuvuusjaksolle haetaan Wilman kautta. Hakuohjeet Wilman pysyvässä tiedotteessa: Be Curious- Go Global. Kaikki lähtijät osallistuvat yhteiseen verkkovalmennukseen ja tekevät blogin/ päivittävät Instagram-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja kaksi kertaa vuodessa vuorotellen oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Jatkohanke Together – Live long learning skills for everybody 2-hankkeelle. Tämä Together-oppilaitosverkoston uusi Erasmus+ KA1 alkoi tammikuussa 2020.
Verkoston tavoitteena on edelleen hankkeen aikana lisätä kotikansainvälisyyttä verkoston oppilaitoksissa ja työpaikoilla esimerkiksi erilaisten teema-päivien/tapahtumien myötä. Tavoitteena myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemusten hyödyntäminen oppilaitoksen arjessa.
Tavoitteena kehittää ja yhdenmukaistaa yhteistyömalleja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Hankkeen aikana toteutetaan kaksi ryhmäliikkuvuutta ( suunniteltu Saksaan ja Ranskaan), jolloin vaihtojaksolle lähdetään opettajan johdolla. Tämä mahdollista nuorempien, rohkaisua ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallistumisen vaihtojaksoille.
Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus toteutetaan digitaalisten välineiden avulla.

Hankkeen tulokset

Projektin toteutumista häiritsi maailmanlaajuinen Covid-pandemia 2/2020-21/2021 jonka välillä ei tapahtunut kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja. Ennen pandemiaa yksi kauneudenhoitoalan opiskelija ehti käydä harjoittelujaksolla Espanjassa. Kevään 2022 aikana SDOsta lähti vaihtojaksolle Sturenkadun kampukselta yksi kokkiopiskelija kahdeksan viikon harjoittelujaksolle Ranskaan, sekä SKYO kauneudesta kolme kauneudenhoitoalan opiskelijaa (kaksi Espanjaan ja yksi Itävaltaan) noin kuukauden vaihtojaksolle yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoita eri pituisille vaihtojaksoille lähti yhteensä kahdeksan jokaiselta kampukselta (Oulu, Lahti ja Alppikatu). Työpaikat sijaitsivat Espanjassa, Saksassa, Kroatiassa ja Ranskassa. Kaikki vaihtojaksot olivat osa ammatillisia pakollisia tai valinnaisia tutkinto-opintoja, koulutussopimus (training agreement) tehtiin työpaikan kanssa yksilöllisesti jokaisen opiskelijan HOKS tavoitteiden mukaisesti. Yksi erityisopettajan asiantuntijamatka suuntautui Saksaan sisältäen paikalliseen oppilaitokseen tutustumista ja SDO:n opiskelijoiden ohjausta päiväkotiympäristössä.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986