Erasmus – Together – Live long learning skills for everybody 2

Rahoittaja

Erasmus, Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2018 - 31.07.2021

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta, yksityiset henkilöt eivät voi hakea ulkomaan jakson rahoitusta suoraan Erasmus -ohjelmasta. Tästä hankkesta SDO:n opiskelijat, opettajat sekä muu henkilöstö voivat hakea apurahaa liikkuvuusjaksolle.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

SDO on osatoteuttajana, koordinoijana Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto.
Verkostoon kuuluvat SDO:n (Diakonia College of Finland sisältää nykyisin myös Suomen kosmetologien yhdistyksen opiston) lisäksi:

-Turun Kristillisen opiston säätiö
-Kalajoen kristillinen opisto
-Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry, Kaustisen Evankelinen Opisto
-Portaanpää ry, Portaanpään kristillinen opisto
-Jyväskylän kristillisen opiston säätiö

Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Liikkuvuusjaksolle haetaan Wilman kautta kaksi kertaa vuodessa. Kaikki lähtijät osallistuvat yhteiseen verkkovalmennukseen ja tekevät blogin/ päivitävät Instagram-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja kaksi kertaa vuodessa vuorotellen oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Jatkohanke Together – Live long learning skills for everybody-hankkeelle. Tämä uusi KA1- hanke alkoi elokuussa 2018.
Verkoston tavoitteena on edelleen hankkeen aikana lisätä kotikansainvälisyyttä verkoston oppilaitoksissa ja työpaikoilla esimerkiksi erilaisten teema-päivien/tapahtumien myötä. Tavoitteena myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemusten hyödyntäminen oppilaitoksen arjessa.
Hankeen aikan kehitetään ja yhdenmukaistetaan eri yhteistyön malleja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen lähihoitajien harjoittelupaikkoja yritetään lisätä. Yhteistyöoppilaitoksia on ympäri Eurooppaa.
Opiskelijoiden/asiantuntijoiden valmennus toteutetaan digitaalisten välineiden avulla.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986