Erasmus – NÄE MINUT! Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen

Rahoittaja

Erasmus, Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.07.2022

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta. Tämä hanke mahdollistaa SDO:n opiskelijoille sekä opettajat tai muu henkilöstö apurahan liikkuvuusjaksolle Eurooppaan.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

Sanare-hankeverkoston muodostavat: Suomen Diakoniopisto Oy, Ammattiopisto Lappia (Tornio), Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemi), Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä JEDU (Ylivieska), Etelä-Pohjanmaan Opisto (Ilmajoki) sekä Koulutuskeskus Salpaus (Lahti).
Hankeverkoston puolesta koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Salpaus.

Liikkuvuusjaksolle haetaan SDO:ssa Wilman kautta- hakuohjeet Wilman pysyvässä tiedotteessa. Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Kaikki lähtijät osallistuvat valmennukseen ja tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja/tai kaksi kertaa vuodessa vuorotellen Sanare-verkoston oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Opiskelijan ulkomaan jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan, joten opiskelijat saavat opintopisteitä ja tutkintosuorituksia monipuolisen ammatillisen kokemuksen lisäksi. Asiantuntijoiden liikkuvuusjaksot kartuttavat heidän kansainvälistä osaamista. Kaikki ulkomaan jaksolle lähtijät tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä kokemuksesta ja tuloksista. Tämä hanke mahdollistaa lyhyet 14 vrk:n verkoston opiskelijoiden ryhmäliikkuvuudet, joissa opettaja mukana koko jakson ajan. Opiskelijoiden määrä ei ole rajoitettu ja ryhmät voivat koostua verkoston kaikkien oppilaitosten opiskelijoista tai vain yhdestä ryhmästä. Digioppiminen vahvana teemana ja projekti kohteessa suunnitellaan osallistujien tarpeen mukaan.

Hankkeen tulokset

Koulutuskeskus Salpauksen vetämässä verkostohankkeessa 2020-1-FI01-KA102-066365 toteutui suunniteltua
huomattavasti vähemmän liikkuvuuksia korona-pandemian vuoksi. Suunniteltuja liikkuvuuksia oli 106 ja näistä
toteutui yhteensä 26 liikkuvuutta; 21 opiskelijaliikkuvuutta ja 5 henkilöstön liikkuvuutta. Pandemia aiheutti
hankkeessa myös 27 Force majeure -tapausta. Myönnetystä budjetista toteutui noin 28 %. Liikkuvuuksia toteutui
5 maahan: Espanjaan, Tsekkeihin, Belgiaan, Portugaliin ja Ranskaan ja liikkuvuusjaksoille osallistuneiden
opiskelijoiden ikäjakauma oli laaja, 18-50 vuotta.
Liikkuvuusjaksoilla olleiden sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden alojen erityispiirteenä
on työyhteisöjen ja asiakaskuntien monikulttuuristuminen. Hankkeen tavoitteena oli opiskelijoiden
monikulttuurisuustaitojen vahvistaminen ulkomaanjaksoilla. Tavoitteena oli lisätä myös opettajien ja muun
henkilökunnan monikulttuurisuuden osaamisen syventämistä sekä liikkujien teknistä osaamista. Koronan vuoksi
uuden teknologian käyttöönotto ei onnistunut, mutta jaksoilla saavutettiin monikulttuurisen osaamisen
syventämistä ja lisäämistä.
Hankkeen ulkomaiset kumppanit olivat pitkäaikaisia, aiemmista hankkeista tuttuja organisaatioita ja yhteistyö
heidän kanssaan sujuvaa. Pääasiassa verkoston jäsenet olivat puhelimitse tai sähköpostitse yhteydessä ulkomaisiin
kumppaneihin. Osa liikkujista tapasi kohdemaan kumppanin Teamsin välityksellä jo ennen matkaa.
Ulkomailla opittu tunnistettiin ja tunnustettiin koulutussopimuksella oppilaitoksissa osana tutkintopiskelua yksilöllisesti.

Aiempien hankkeiden mukaisesti hankkeessa otettiin videon välityksellä yhteydenottoja kohdemaasta omaan
oppilaitokseen. Tämä on erittäin hyvä käytäntö jakaa Suomessa oleville opiskelijoille reaaliaikaista tietoa ja
kokemuksia kohdemaan työpaikasta.
Ryhmäliikkuvuusjaksoilla olleet opiskelijat kävivät liikkuvuusjakson oppimistuloksia läpi jaksolla mukana olleen
opettajan kanssa, muut opiskelijat kävivät keskustelun jakson jälkeen. Henkilökohtaista vaikutuksia opiskelijoihin
oli kielitaidon kehittyminen, itsevarmuuden vahvistuminen ja pärjäämisen tunteen lisääntyminen.
Kokemuksia liikkuvuusjaksoista on jaettu kv-infoissa ja kokouksissa.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986