Erasmus – NÄE MINUT! Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen

Rahoittaja

Erasmus, Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2020 - 31.07.2022

Hankkeen tavoitteet

Erasmus+ KA1 Oppilaitosverkoston liikkuvuushanke ammatilliselle koulutukselle.
Tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä.
Erasmus+ liikkuvuusjaksojen rahoitus on hankemuotoista, rahoitusta haetaan aina jonkin organisaation kautta. Tämä hanke mahdollistaa SDO:n opiskelijoille sekä opettajat tai muu henkilöstö apurahan liikkuvuusjaksolle Eurooppaan.
Toisessa Euroopan maassa suoritettavan jakson aikana ammatillinen opiskelija voi syventää omaa ammattitaitoaan joko opiskelemalla tai suorittamalla alansa työharjoittelun. Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ammattitaitoa ja verkostoitua eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Hankkeen toteutus

Sanare-hankeverkoston muodostavat: Suomen Diakoniopisto Oy, Ammattiopisto Lappia (Tornio), Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemi), Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymä JEDU (Ylivieska), Etelä-Pohjanmaan Opisto (Ilmajoki) sekä Koulutuskeskus Salpaus (Lahti).
Hankeverkoston puolesta koordinoinnista vastaa Koulutuskeskus Salpaus.

Liikkuvuusjaksolle haetaan SDO:ssa Wilman kautta- hakuohjeet Wilman pysyvässä tiedotteessa. Ulkomaanjaksosta kiinnostuneen opiskelijan tai opettajan/henkilöstön tulee ottaa yhteyttä kansainvälisten asioiden koordinaattoriin tai yhteyshenkilöön omalla kampuksella. Kaikki lähtijät osallistuvat valmennukseen ja tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä ulkomaan jaksosta. Lähtijät päätetään yhdessä hankeverkoston kokouksessa joka lukukaudelle. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan. Oppilaitoksen edustajat kokoontuvat säännöllisesti verkkokokoukseen ja/tai kaksi kertaa vuodessa vuorotellen Sanare-verkoston oppilaitoksissa.

Lisätietoja hankkeesta

Opiskelijan ulkomaan jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan, joten opiskelijat saavat opintopisteitä ja tutkintosuorituksia monipuolisen ammatillisen kokemuksen lisäksi. Asiantuntijoiden liikkuvuusjaksot kartuttavat heidän kansainvälistä osaamista. Kaikki ulkomaan jaksolle lähtijät tekevät videoblogin/blogin/ päivitävät Instagram-tiliä kokemuksesta ja tuloksista. Tämä hanke mahdollistaa lyhyet 14 vrk:n verkoston opiskelijoiden ryhmäliikkuvuudet, joissa opettaja mukana koko jakson ajan. Opiskelijoiden määrä ei ole rajoitettu ja ryhmät voivat koostua verkoston kaikkien oppilaitosten opiskelijoista tai vain yhdestä ryhmästä. Digioppiminen vahvana teemana ja projekti kohteessa suunnitellaan osallistujien tarpeen mukaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986