DigiTaito – Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kesku

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 28.02.2021

Hankkeen tavoitteet

DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomen Diakoniaopisto on erikoistunut hankkeessa varhaiskasvatuksen työpaikoissa työskentelevien työntekijöiden koulutukseen.

Hankkeen toteutus

Koulutukset toteutetaan sekä lähi-, että etäkoulutuksena. Koulutuksien toteutuksissa hyödynnetään moderneja verkko-oppimisympäristöjä.

Lisätietoja hankkeesta

1. Kohderyhmän ja osallistuvien organisaatioiden aktivointi
2. Kohderyhmän koulutustarvekartoitus
3. Koulutusmoduuleiden suunnittelu ja pilotointi
4. Koulutusten toteutus

Hankkeen tulokset

Hankkeessa koulutettiin laajasti sosiaali- ja terveysalan, sekä varhaiskasvatusalan ammattilaisia, jonka myötä digitaitoihin liittyvä osaaminen parantui työpaikoilla. Hankkeessa kehitettiin myös avoin verkko-oppimisympäristö. https://www.digitaito.fi/
Merkittävä osa koulutuksista toteutettiin verkko-koulutuksina, joten koulutuksiin osallistujia saatiin valtakunnallisesti.

 

Suomen Diakoniaopisto
Petri Saikkonen
petri.saikkonen@sdo.fi
+358 50 312 5642