DigiTaito – Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen, ESR

Rahoittaja

ESR, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen kesto

01.12.2018 - 28.02.2021

Hankkeen tavoitteet

DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Suomen Diakoniaopisto on erikoistunut hankkeessa varhaiskasvatuksen työpaikoissa työskentelevien työntekijöiden koulutukseen.

Hankkeen toteutus

Koulutukset toteutetaan sekä lähi-, että etäkoulutuksena. Koulutuksien toteutuksissa hyödynnetään moderneja verkko-oppimisympäristöjä.

Lisätietoja hankkeesta

1. Kohderyhmän ja osallistuvien organisaatioiden aktivointi
2. Kohderyhmän koulutustarvekartoitus
3. Koulutusmoduuleiden suunnittelu ja pilotointi
4. Koulutusten toteutus

 

Suomen Diakoniaopisto
Petri Saikkonen
petri.saikkonen@sdo.fi
050 3125642