Diginä duunissa

Rahoittaja

OKM Erityisavustus

Hankkeen kesto

01.01.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen tavoitteet:

Oulun Diakoniaopiston opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamisen ja pedagogisten toimintatapojen kehittäminen sekä mobiililaitteiden tehokkaampi ja monipuolisempi hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa.