DigiKaviot

Rahoittaja

Aluehallintovirasto

Hankkeen kesto

29.02.2016 - 02.06.2017

Lisätietoja hankkeesta

DIGI-KAVIOT
Digitaalisen, kannustavan, virikkeellisen ja tukevan oppimisympäristön kehittäminen

DIGI-KAVIOT-hanke kuuluu osaksi Osaava-ohjelmaa ja on saanut rahoituksen ajalle 29.2.16-2.6.2017. Suomen Diakoniaopiston Lahden kampus toimii hankkeen koordinaattorina. Hankeverkostossa ovat mukana Lahden kansanopiston säätiö/ Lahden kansanopisto, Harjulan setlementti ry / Harjulan kansalaisopisto ja Perheniemen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys r.y. / Perheniemen evankelinen opisto.

Hankkeen tavoitteet:
Toteutetaan henkilöstön digiosaamiskartoitus, jonka perusteella tehdään kolmiportainen osaamisluokitus ja kullekin osaamisluokitukselle suunnitellaan omaa digitäydennyskoulutusta.
Digitutor/digivertaismentorointimallin kehittäminen, pedagogisen IT-tuen kehittäminen, digivartti-konseptin kehittäminen.
Vapaan sivistystyön lakiuudistus: uuden etäopetussäännöksen soveltaminen vapaan sivistystyön koulutuksissa.