Digiamis, OKM digitalisoitu oppiminen ja ohjaus työvaltaisessa opiskelussa

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen kesto

01.01.2016 - 31.12.2017

Lisätietoja hankkeesta

Digiamis, digitalisoitu oppiminen ja ohjaus työvaltaisessa opiskelussa OKM (1/2016-12/2017)

#Digiamis: digitalisoitu oppiminen ja ohjaus työvaltaisessa opiskelussa

Tavoite 1. Osaamisperusteisuuteen perustuva opetus ja digioppimisympäristöt:
Aidossa työelämäympäristössä oppiminen mahdollistetaan laajasti digitaalisen ohjauksen avulla.

Tavoite 2. Työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen digiratkaisuja hyödyntäen yhteistyössä työnantajien kanssa. Työnantajien kanssa neuvotellaan yhteistyösopimuksia. Tuloksena kehittyy vakiintuneempi työnantajayhteistyö digiohjaukseen sitoutuen. Hankkeessa koulutetaan työpaikoille työssäoppimisen (digi)ohjaajia. Yhteistyö kattaa kaikki opiskelumuodot Valma, nuorten ja aikuisten ammatillisista opinnoista oppisopimuskoulutukseen.

Kuvaamisen eettinen ohjeistus kootaan. Tuotoksena syntyy valo- ja digikuvaamiseen eettisen ohjeistuksen koulutusvideo, koskien kuvaamista sosiaali-, kasvatus- ja terveydenhuollon työpaikoilla.

Työssäoppiminen toisella tai omalla paikkakunnalla digiohjauksessa. Oman oppilaitoksen madollisuuksia laajentavat erilaiset työssäoppimisen opinnot ja kirjo lisääntyy, koska opintoja voi suorittaa maantieteellisesti laajemmalla alueella. Harvaanasutuille alueilla tämä mahdollistaa nuorten opiskelun omalla paikkakunnalla tarvitsematta muuttaa kasvukeskuksiin kuin väliaikaisesti. Tämä lisää alueellista tasa-arvoa ja tukee myös yksilöllisiä opintopolkuja.

Tavoite 3. Työvaltaisten ryhmien opetuksen ja ohjauksen kehittäminen digitekniikan avulla laadukkaaksi
Opinnot voi suorittaa työvaltaisesti ja osaamisperusteisesti. Hankkeessa opinnollistetaan työpaikoille yksilöllisesti ja opiskelijalähtöisesti mahdollisimman paljon opintoja, ammatillisia opintoja, yhteisiä aineita ja erityisesti suomi toisena kielenä.

Ryhmille/opiskelijoille laaditaan digiohjauksen systemaattinen lukujärjestys, jossa opiskelija/ työpaikkaohjaaja/ opettajaohjaaja/ vertaiset tapaavat viikoittain digitaalisesti. Työvaltaiseen oppimisen syntyvät oppimistehtävät ker-tyvät vähitellen oppilaitoksen sähköiseksi tehtäväpankiksi. Ohjaus, tehtävien palauttaminen ja läpikäynti tapahtuu suurelta osin sähköisesti.

Tuloksena yksilöllinen ohjaus ja tehtävät digitaalisina lisääntyvät ja työssäoppimisen määrä kasvaa, mutta luokka-opetus vähenee, ohjaus on arjen työtehtäviin liittyvää ja yksilöllisempää. Yhteisöllisyys syntyy pienryhmien ja ver-taistapaamisten ja -oppimisen myötä.

Lisätietoja: www.digiamis.fi

 

Suomen Diakoniaopisto
Katri Angeria
katri.angeria@sdo.fi
050 569 2553