Avoimet ohjaus- ja oppimisympäristöt, OKM

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, OKM

Hankkeen kesto

01.06.2018 - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

1, Organisaatioon kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimitatavat ja -mallit. Uudet asiakaslähtöiset toimintakulttuurin periaatteet ovat selvät koko henkilöstelle, opiskelijoille ja sidosryhmille.
2. Uudella toimintakulttuurilla ja pedagogisilla järjestelyillä koulutuksen järjestäjä kykenee vastaamaan tehokkaasti ja joustavasti asiakkaiden tarpeisiin.
3. Luodaan koko henkilöstölle edellytykset toimia uuden toimintakulttuurin mukaisesti lisäämällä henkilöstön osaamista, yhteistyötä ja vuorovaikutuksta.
4. Rakennetaan uuden toimintakulttuurin tueksi tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt ja tukipalvelut, ja otetaan käyttöön digitaaliset välineet ja -järjestelmät, jotka tukevat uutta toimintakultturia.
5. Osana toimintakulttuurin muutosta uudistetaan asikaslähtöistä viestintää ja vuorovaikutusta.
6. Uudella toimintakultuurilla lisätään koulutuksen tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua.

Hankkeen toteutus

Avoimet ohjaus- ja oppimisympäristöt toiminta kehitetään joka kampuksella samanaikaisesti ja samoja toteutettamisprosesseja kehittäen, kokeillen ja toimintaa muokaten. Jokaiselle kampukselle tulee avoin ohjaus- ja oppimisympäristö, jossa monialaisessa yhteistyössä ohjataan ja tuetaan monenlaisin toiminnoin opiskelijoita heidä yksilöllisissä opintopoluissaan. Ohjaus- ja oppimisympäristöt sijaitsevat kampuksilla fyysisissä tiloissa ja sähköisesssä toimintaympäristössä Ellissa ja Duunittamossa.

Lisätietoja hankkeesta

Luomme uudenlaiset yhteisöllisen oppimisen mahdollistavat matalan kynnyksen ohjaus- ja oppimispisteet uudistaen olemassa olevia rakenteita. Näin mahdollistuu yhdessä tekeminen ja yhdenvertaisuus monimuotoisessa ja yhteisöllisyyttä tukevassa ympäristössä. Uusien ympäristöjen tehtäväksi tulee kehittää osaamisen tunnistamisen ja hoksaamisen käytänteitä ja tämä takaa tasalaatuisen prosessin.
Jatkuva haku
Keskeytymätön opiskelu
Opintojen tuki ja yksilölliset tarpeet huomioituna
Digitekniikan hyödyntäminen ohjauksessa ja opetuksessa
Pedagogisen henkilökunnan yhteisen ja yhteisöllisen moniammatillisen toiminnan kehittyminen

Hankkeen tulokset

Avoimet ohjaus- ja oppimisympäristön -hanke 1.10.2018-31.12.2020 loppuraportti muotoutui Avoimet ohjaus- ja oppimisympäristön -hanke 1.10.2018-31.12.2020 loppuraportti muotoutui Thinklinkmuotoon. https://www.thinglink.com/scene/1389965701430640643.
Hankkeen tulokset näkyvät käytännössä eniten Tsempissä, hakupalveluissa ja uraohjauksessa. Hankkeen viimeiseen vuoteen toi koronapoikkeusolot haasteita mm. opiskelijoiden olohuonetoimintaan ja oppilaitosympäristössä tapahtuvan yhteisöllisyyden vahvistamaan. Näiden asioiden kehittämistä jatketaan eteenpäin – tästä on todella hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä, juurruttamista ja toteuttamista.

 

Suomen Diakoniaopisto
Birgitta Volotinen
birgitta.volotinen@sdo.fi
050 502 7568

Suomen Diakoniaopisto
Mia Suokas
mia.suokas@sdo.fi
050 310 3432