Avaimet Intiaan, OPH

Rahoittaja

Opetushallitus, OPH

Hankkeen kesto

01.03.2019 - 31.12.2021

Hankkeen tavoitteet

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä.
Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain. OPH:n rahoittamat ammatillisen koulutuksen hankkeet löytyvät: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Avaimet Intiaan on 14 suomalaisen ammatillisen koulutuksenjärjestäjän verkostohanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa ammattiin opiskelevien ja koulutushenkilöstön ulkomaanjaksot Intiassa lukuvuosina 2019-2020 (1.3.2019-31.12.2020). Laaja verkosto mahdollistaa alueellisen ja kansallisen yhteistyön ja toiminnan tukemisen. Verkoston toiminta perustuu vuosittain laadittavaan toiminta-ja taloussuunnitelmaan sekä työjakoon. Näistä sovitaan verkoston kokouksissa.
Verkoston puolesta hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (www.gradia.fi)
Avaimet Intiaan verkoston toimintaa koordinoi Aino Malin, projektipäällikkö, kansainvälisten asioiden suunnittelija. Sposti: aino.malin@gradia.fi

Lisätietoja hankkeesta

Ammatillisen koulutuksen Intia-verkosto on toiminut vuodesta 2008.
Keväällä 2018 verkosto juhli SDO:n Alppikadun kampuksella 10-vuotispäiväänsä. Lämminhenkinen juhla sisälsi erilaisia juhlapuheita mm. verkoston historiasta sekä näyttäviä tanssiesityksiä intialaisen buffetin lisäksi.

Verkoston tavoitteena on vastata työelämän osaamisvaatimuksiin sekä edistää koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä suomalaisten tuotteiden ja suomalaisen osaamisen näkyvyyden lisäämiseksi. Yhteistyökumppaneina mm. Suomen ja Intian suurlähetystöt, Suomi-Intia Seura, Opetus-ja kulttuuriministeriö, India Round Table, Stera Engineering Pvt. Ltd. Suomen pääkonttori, Turku.
Suomalaista koulutusosaamista on tehty tunnetuksi Intiassa niin asiantuntijavierailujen kuin opettajavaihdon avulla.

Erityisinä tavoitteina ovat lisäksi opetushenkilöstön ammatillinen kehittäminen, kansainvälistymis- ja monikulttuurisuustaitojen sisällyttäminen oppilaitoksen arkeen, opiskelijoiden ja henkilöstön kouluttaminen sekä heidän liikkuvuuksiensa lisääminen Intiaan. Verkoston toiminnan aikana sen kautta Intiassa on ollut lähes kaksisataa suomalaista ammatillista opiskelijaa työssäoppimassa ja lisäksi noin sata opettajaa työelämäjaksoilla Chennaissa, Mumbaissa, Kolkatassa, Bangaloressa ja Amritsarissa. SDO:sta vaihtojaksoihin Intiassa ovat osallistuneet SOTE-opiskelijat vastuu opettajien ohjaamina.
https://finvet.fi/fi/intiaverkosto
SDO:n opiskelijat sekä opettajat ovat osallistuneet vuosittain sosiaali- ja terveysalan liikkuvuusjaksoille. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksina toteutui korona takia vain muutamia opiskelija- ja asiantuntija liikkuvuuksia. Näyttöjä vaihtojakson aikana arvioitiin vain yksi.
Intia-verkoston markkinointia ja viestintää kehitettiin ja tiedotusaineistoa tuotettiin ja päivitettiin vastaamaan paremmin myös sähköisen viestinnän välineitä.
Linkki hankkeen loopuraporttiin:
https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/191/loppuselvitys?loppuselvitys=64faebf0e41711c21a675c75e3e120e4344b78263ac2530dcf478fce1a64e9ff&lang=fi&preview=true

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
+358 50 395 5986