Ammatillisen koulutuksen Intia ‐verkosto OPH, valtionavustus

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankkeen kesto

01.08.2017 - 31.05.2019

Hankkeen tavoitteet

Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten Intia‐verkoston toiminnan konkreettisena tavoitteena on edistää opettajien, opiskelijoiden, työpaikkaohjaajien ja yritysten muun henkilöstön tietämystä ja osaamista intialaisesta kulttuurista sekä kehittää opetuksen ja oppimisen yhteistyömahdollisuuksia monialaisessa yhteistyöverkostossa kotimaassa ja kohdealueella.

Verkosto tukee myös suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemistä ja Suomi-brändin rakentamista Intiassa. Opettajavaihdon kehittäminen suomalaisten ja intialaisten opettajien välillä syventää globaalia kasvatusnäkökulmaa ja tuo sen useamman opiskelijan ja opettajan ulottuville ammatillisessa koulutuksessa edistäen näin kotikansainvälistymistä.
Opetushallituksen valtionavustuksia liikkuvuushankkeille haetaan vuosittain. OPH:n rahoittamat ammatillisen koulutuksen hankkeet löytyvät: https://finvet.fi/fi/

Hankkeen toteutus

Verkostossa on mukana SDO:n lisäksi 13 suomalaista ammatillisen koulutuksen tarjoajaa ympäri Suomea. Laaja verkosto mahdollistaa alueellisen ja kansallisen yhteistyön ja toiminnan tukemisen.
Verkoston puolesta hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (www.gradia.fi)
Vastuuhenkilönä Aino Malin, projektipäällikkö, kansainvälisten asioiden suunnittelija. Sposti: aino.malin@gradia.fi

Lisätietoja hankkeesta

Ammatillisen koulutuksen Intia-verkosto on toiminut vuodesta 2008.
Tänä keväänä 11.4.2018 verkosto juhli SDO:ssa 10-vuotispäiväänsä. Lämminhenkinen juhla sisälsi erilaisia juhlapuheita mm. verkoston historiasta sekä näyttäviä tanssiesityksiä intialaisen buffeen lisäksi.

Verkoston tavoitteena on vastata työelämän osaamisvaatimuksiin sekä edistää koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä suomalaisten tuotteiden ja suomalaisen osaamisen näkyvyyden lisäämiseksi. Suomalaista koulutusosaamista on tehty tunnetuksi Intiassa niin asiantuntijavierailujen kuin opettajavaihdon avulla.

Erityisinä tavoitteina ovat lisäksi opetushenkilöstön ammatillinen kehittäminen, kansainvälistymis- ja monikulttuurisuustaitojen sisällyttäminen päivittäistoimintoihin, opiskelijoiden ja henkilöstön kouluttaminen sekä heidän liikkuvuuksiensa lisääminen Intiaan. Verkoston toiminnan aikana sen kautta Intiassa on ollut lähes kaksisataa suomalaista ammatillista opiskelijaa työssäoppimassa ja lisäksi noin sata opettajaa työelämäjaksoilla Chennaissa, Mumbaissa, Kolkatassa, Bangaloressa ja Amritsarissa.
https://finvet.fi/fi/intiaverkosto
SDO:n opiskelijat sekä opettajat ovat osallistuneet vuosittain sosiaali- ja terveysalan liikkuvuusjaksoille. Opiskelijan liikuuvuus jakso suunnitellaan osaksi hänen henkilökohtaista opintopolkua sopivaan tutkinnonosaan.

 

Suomen Diakoniaopisto
Heli Ramula
heli.ramula@sdo.fi
050 395 5986