Meille töihin

Suomen Diakoniaopisto on uusi, valtakunnallinen toisen asteen oppilaitos. Helsingin ja Oulun diakoniaopistot, Lahden Diakonian Instituutti sekä Sovinto ry ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen Suomen Diakoniaopistoksi. Koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen Diakoniaopisto Oy. Kampuksemme toimivat Helsingissä Kalliossa ja Roihupellossa, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla.

Haemme Suomen Diakoniaopiston Sovinnon kampuksen Toimintakeskukseen Helsinkiin

OHJAAJAA

etsivään nuorisotyöhön.

Suomen Diakoniaopiston etsivä nuorisotyö sijoittuu Sovinnon kampuksen Toimintakeskukseen. Meillä Toimintakeskuksessa on yhteiskunnan ja palveluiden ulkopuolella oleville monipuolista toimintaa ja yksilöllistä tukea matalalla mukaan pääsemisen periaatteella. Toimintakeskuksen tarkoituksena on kohdata ja tarjota mahdollisuuksia jokaiselle tilanteen mukaan. Tavoitteena on asiakkaiden sosiaalinen vahvistuminen, työelämäosallisuuden vahvistuminen ja tulevaisuuden suunnitelmien selkeytyminen.

Etsivä nuorisotyö perustuu vahvasti matalan kynnyksen periaatteeseen, tasavertaisuuteen, luottamuksellisuuteen ja yksilöllisen, kokonaisvaltaisen tuen tarjoamiseen. Tärkein lähtökohta on nuori itse ja hänen elämäntilanteeseensa liittyvät tarpeet. Työn tavoitteet ja lähtökohdat lähtevät nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan. Työ tähtää mahdollisimman laajaan ymmärrykseen nuoren elämäntilanteesta, kuitenkaan unohtamatta ammatillisia lähtökohtia ja rajoja.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 17-29 -vuotiaille helsinkiläisille, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella tai muuten tuen tarpeessa. Nuorta tuetaan löytämään ja kiinnittymään tarvitsemiinsa palveluihin, työelämään, opiskeluihin tai muuhun mielekkääseen toimintaan. Työskentely on asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista. Nuorella on mahdollisuus olla mukana anonyymina. Työ sisältää jalkautumista Helsingin alueella.

Edellytämme

soveltuvaa koulutusta, vahvaa osaamista verkostoyhteistyöstä sekä kokemusta nuorten tai aikuisten kanssa työskentelystä. Paikallisten palveluiden tuntemus ja kokemus erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa tehdystä työstä luetaan eduksi.

Lisäksi edellytämme valituilta oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työparityöskentelyyn ja halua tehdä monialaista verkostotyötä. Tehtävä edellyttää asiakkaan voimavarojen ja sosiaalisen tilanteen arviointikykyä sekä motivointi- ja ohjaustaitoja.

Tarjoamme

innostavaa ja ihmisläheistä työtä monialaisessa tiimissä sekä mahdollisuuden kehittää ja luoda uutta tuoreessa, kehittyvässä organisaatiossa.

Tehtävä on määräaikainen projektitehtävä alkaen sopimuksen mukaan 30.4.2018 asti. Työ on kokoaikaista päivätyötä.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimipäällikkö Katariina Silén p.0447097710 tai katariina.silen@sdo.fi.

Hae tehtävää tämän linkin kautta 29.5.2017 mennessä.

______

Vuoden 2017 alusta aloittanut Suomen diakoniaopisto (SDO) järjestää sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja kasvatusalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, ammatilliseen peruskoulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavaa koulutusta, aikuisten perusopetusta ja perusopetuksen valmistavaa opetusta. Lisäksi tarjonnassa ovat myös vapaan sivistystyön (Suomen Diakoniaopiston kansanopisto) ja oman oppisopimustoimiston tarjoamat koulutuspalvelut. Koulutustehtävän toteuttamista ja uudistumista tukee mittava hanke- ja kehittämisyhteistyö laajan kumppanuusverkoston kanssa. Opiskelijoita uudessa koulutusyhtiössä on noin 2000 ja henkilöstön määrä hieman yli 200.

Haemme Suomen Diakoniaopistoon

ASIAKKUUSVASTAAVAA, OPETTAJAA

Tehtävänä on

 • oppisopimuspalveluiden työelämäyhteistyö
 • opetus sosiaali- ja terveysalalla tai humanistisella ja kasvatusalalla sekä erityisesti oppisopimusryhmien ohjaus.

Tehtävä edellyttää

 • ammatillisen opettajan kelpoisuutta

Arvostamme

 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja, työelämän tuntemusta sekä kehittämisorientoituneisuutta
 • sosiaali- ja terveysalan tai humanistisen ja kasvatusalan syvällistä osaamista (esim. vammaisuus tai varhaiskasvatus)
 • näyttötutkintomestarin pätevyyttä

Tarjoamme

 • mahdollisuuden toimia innovatiivisessa Kehittämis- ja kumppanuustiimissä
 • valtakunnallisen työympäristön
 • moninaisen ja diakonisen työyhteisön

Työsuhde on määräaikainen ajalla 1.8.2017 – 31.12.2017. Työ on kokoaikaista päivätyötä. Työsuhteessa sovelletaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Lisätietoja tehtävästä antaa asiakkuuspäällikkö Asteri Saarikkomäki, puh. 050 56 92 56 tai asteri.saarikkomaki@sdo.fi.

Hae tehtävää tämän linkin kautta. Hakuaika päättyy 31.5.2017.

________

Suomen Diakoniaopisto on uusi, valtakunnallinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Helsingin ja Oulun Diakoniaopistot, Lahden Diakoniainstituutti ja sovinto ry yhdistyivät 1.1.207 Suomen Diakoniaopisto Oy. Järjestämme koulutusta Helsingissä, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla.

Haemme Suomen Diakoniaopiston Lahden kampukselle

PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

sosiaali- ja terveysalan (lähihoitaja) ammatilliseen koulutukseen ajalle 1.8.2017 – 31.12.2017

Työnkuvaus

Haemme aktiivista mielenterveys- ja päihdetyön sekä kuntoutuksen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostunutta osaajaa. Työtehtäviin kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön sekä kuntoutuksen opetusta ja työssäoppimisen ohjausta. Lisäksi tehtävään sisältyy opetusta koulutusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Näyttötutkintomestarikoulutus katsotaan eduksi.

Arvostamme

joustavuutta ja valmentavasta työotteesta kiinnostunutta henkilöä. Työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) ja asetusmuutoksen 1168/2010) mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat

 • tiimipäällikkö Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen puh. 044 713 2224 tai maija-stiina.tuloisela-rutanen@sdo.fi
 • koulutusjohtaja Liisa Ukkola 050 312 5608 tai liisa.ukkoal@sdo.fi

Hae tehtävää tämän linkin kautta. Hakuaika päättyy 2.6.2017.