Mahdollista työn ja opiskelun yhteensovittaminen.

Haluatko rekrytoida alan opiskelijan?

Oppisopimuksella voimme kouluttaa yhdessä hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän.

Oppisopimus voidaan solmia koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Se voidaan solmia myös lyhyeksi aikaa esimerkiksi yhden tutkinnon osan ajaksi. Palkkakulujen lisäksi työnantajalle ei aiheudu oppisopimuskoulutuksesta muita suoria kustannuksia. Suomen Diakoniaopisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta sopimuksen mukaan.

 • Opiskelija voi vaihtaa koulutusmuotoa oppisopimukseen missä tahansa opintojen vaiheessa
 • Voit tarjota myös kesätyötä tai muuta sijaisuutta oppisopimuksella
 • Rekrytoi opintojen loppuvaiheessa oleva ja saatte tuoretta osaamista ja uutta tietoa työyhteisöönne

OPPISOPIMUKSEN EDELLYTYKSENÄ ON, ETTÄ

 • Työpaikka soveltuu oppimisympäristöksi suoritettavaan tutkintoon ja opiskelija voi tehdä ammattiosaamista kehittäviä työtehtäviä
 • Työaika on keskimäärin 25 tuntia viikossa tai enemmän
 • Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Opiskelija voi osallistua sovitusti lähiopetukseen tai työskentelyyn verkko-oppimisympäristössä, tavallisimmin 1x viikossa
 • Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja ja hänellä on mahdollisuus saada ohjausta

AUTAMME TEITÄ OPPISOPIMUSASIAKIRJOJEN LAATIMISESSA, niitä varten tarvitaan seuraavia tietoja:

Työnantajan tiedot:

 • yhteystiedot
 • Y-tunnus
 • oppisopimuksen allekirjoittajan nimi ja asema organisaatiossa

Toimipiste, jossa oppisopimusopiskelija työskentelee:

 • toimipisteen nimi, osoitetiedot, puhelinnumero
 • yhteyshenkilö opiskelijan asioissa (esimerkiksi lähiesimies), hänen yhteystietonsa

Työpaikkaohjaaja:

 • nimi ja yhteystiedot
 • ammatillinen koulutus ja työkokemus alan työtehtävissä (vuosina)

Lisäksi työsuhdetta koskevia tietoja:

 • oppisopimuksen alkamispäivämäärä ja päättymispäivämäärä
 • koeaika
 • työaika (tuntimäärä)
 • minkä työehtosopimuksen piiriin opiskelija kuuluu?
 • onko opiskelijan sopimus määräaikainen?
 • palkan suuruus (palkkatieto taritaan vain, jos määräaikainen työsopimus)
 • maksetaanko lähipäivien ajalta palkkaa?

Keskeiset työtehtävät lyhyesti kuvattuna

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

oppisopimuspalvelut@sdo.fi