Opiskelu Suomen Diakoniaopiston kampuksilla

Kun aloitat opinnot, omaopettaja tai tuutor-opiskelijat esittelevät sinulle opiskelukampuksesi tilat. Oikean luokan näet aina omasta työjärjestyksestäsi Wilmassa. Työjärjestyksessä luokkatilan nimi kertoo, missä rakennuksessa luokka on. Numero puolestaan kertoo oikean kerroksen. Kampuksilla on käytössä myös erikoisluokkia ja ryhmätyötiloja kuten Tsemppi ja Tähtipaja, jotka ovat avoimia ohjaus- ja oppimisympäristöjä.

Opiskelijat voivat käyttää sohvia ja pöytäryhmiä käytävillä sekä joitakin ryhmätiloja, kun tekevät tehtäviä tai juttelevat toistensa kanssa. Luokkatiloja voi myös käyttää opiskeluun, jos ne ovat vapaina. Tarvittaessa voit pyytää henkilökuntaa avaamaan tyhjän tilan oven.

 

Avoimet ohjaus- ja oppimisympäristöt Tsempit ja Tähtipaja ovat paikkoja, joissa voit tilojen ja laitteiden lisäksi saada tukea opiskeluusi. Kampuksilla on tietokoneita, läppäreitä sekä tabletteja, joita voit käyttää koulun tiloissa. Sinun on myös mahdollista lukea oppikirjoja Tsempeissä. Verkko-oppimisympäristöissä on monenlaista opiskelumateriaalia.

Tulostimen ja kopiokoneet löytyvät, kun kysyt henkilökunnalta. Muista kuitenkin, että kannattaa tehdä sähköisesti kaikki, mikä on mahdollista. Haluamme olla mahdollisimman paperiton oppilaitos!

Suurin osa oppimateriaaleista löytyy SDO:n verkkoympäristöstä Ellistä.
Opettajilla on käytössään käsikirjasto, jota voidaan hyödyntää oppituntien aikana. Opintojen alussa opiskelijoille kerrotaan, mitä kirjoja pitää hankkia. Kirjoja voi lainata kirjastosta tai ostaa kaupasta. Opiskelijalla olisi hyvä olla käytössään myös tietokone opintojen aikana.

Oppivelvollisille opiskelijoille koulu hankkii tarvittavat oppimateriaalit.

Tarkemmat kampusten esittelyt ja opastukset tilojen käyttöön löydät opiskelijoiden omaSDO -sivustolta kohdasta Opiskelijana SDO:ssa – Kampukset sekä SDO:n kotisivuilta.

 

Kaikilla kampuksilla opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla. Jos sinun opintoihisi kuuluu ateriaetu, saat ilmaisen ruoan, kun esität kelakortin. Opiskelijaruokaloiden aukioloajat vaihtelevat eri kampuksilla, joten tarkista tämä tieto opiskelijoiden omaSDO-sivustolta.

Jos sinun opintoihisi ei kuulu ateriaetua, voit kyllä syödä ruokalassa, mutta sinun pitää maksaa ruoasta normaali hinta. Voit lämmittää ja syödä myös omia eväitäsi opiskelijoiden taukotiloissa. Kampuksilla voi olla myös eväs- ja kahviautomaatteja.

Helsingin Alppikadun kampuksella opiskelijaruokala sijaitsee Lina-rakennuksen 1. kerroksessa.
Sturen kampuksella opiskelijaruokailu järjestetään 1. kerroksen lounaskahvilassa.

Lahden kampuksella opiskelijaruokailu järjestetään Mathilda-salissa, joka sijaitsee osoitteessa Sibeliuksenkatu 6 C, 2. kerros.
Oulun kampuksella opiskelijaruokailu järjestetään Fazer Amican ruokalassa ODL:n kantakorttelin alakerrassa.

Tarkempaa tietoa opiskelijaruokailusta löydät opiskelijoiden omaSDO -sivuston etusivun pikavalikosta.

Opiskelijan vastuu oppimisesta

Opiskelijana vastuu omasta oppimisestasi on suuri. Oppimistilanteessa sinun tehtäväsi on:

 • Luoda turvallista, positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä.
 • Opiskella ryhmässä ja tehdä myös ryhmässä omat tehtäväsi
 • Huolehtia siitä, että opiskelet mahdollisimman tehokkaasti
 • Pohtia osaamistasi, asennettasi ja omia tavoitteitasi.
 • Toimia ja keskustella yhdessä muiden kanssa.
 • Osallistua ja toimia erilaisissa ympäristöissä.
 • Kertoa, mitä ajattelet
 • Arvioida ajatuksiasi
 • Etsiä, pohtia ja kehittää tietoa yhdessä muiden kanssa.
 • Oppia muilta ja auttaa muita oppimaan.
 • Kehittää opiskelun ja ryhmässä toimimisen taitoja.

 

Opiskelu- ja työtodistukset

Heti opintojen alussa sinun pitää näyttää omaopettajallesi alkuperäiset
opiskelu- ja työtodistukset. Tämän voit tehdä esimerkiksi HOKS-keskustelussa. Sinun pitää skannata tärkeät todistukset myös Wilmaan HOKS-lomakkeen liitteeksi. Opintojesi kulkuun vaikuttaa myös se osaaminen, jota olet hankkinut aikaisemmin.

Opintoihin liittyvät etuudet

Jokaisella kampuksella on oma opintotoimisto. Jos tarvitset neuvoa opintoihin liittyvistä etuuksista, opintotoimisto auttaa pääsääntöisesti ma ja to klo 10–12. Poikkeavat aukiolot ilmoitetaan erikseen. Voit lähettää myös sähköpostia opintotoimisto@sdo.fi. Opintotoimistosta voit tilata erilaisia todistuksia ja lomakkeita, joita tarvitset esimerkiksi Kelan etuuksien hakemiseen. Kelan etuuksista on lisätietoa Opiskelijan pikaoppaassa.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (=HOKS) on jokaisen opiskelijan oma suunnitelma opintojen etenemisestä.

HOKS sisältää muun muassa:

 • Osaamisalan valinnan
 • Valinnaisten opintojen suunnittelun
 • Osaamisen tunnistamisen aiemmasta koulutuksesta tai muusta kokemuksesta
 • Suunnitelman erityisestä tuesta, jota opiskelijalle annetaan.
 • Urasuunnitelman

Jos ajattelet tarvitsevasi erityistä tukea, ota yhteyttä omaopettajaan. Hän ohjaa sinut mahdollisesti erityisopettajan luo, jonka kanssa yhdessä laaditte suunnitelman erityisestä tuesta.

HOKS:n ensimmäinen osa täytetään opintojen alussa yleensä omaopettajan kanssa. Siihen kirjataan opiskelijan yhteystiedot, koulutustausta ja työkokemus sekä opiskelun lähtökohdat. HOKS:iin kuuluva opintojen suunnitelma löytyy Wilmasta kohdasta “Opinnot”. Tämä kohta täydentyy koko opintojen ajan.

Lisätietoa löydät omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – HOKS/HOPS.

Lukujärjestys

Lukujärjestyksen näet Wilmasta omilla opiskelijatunnuksillasi Työjärjestys-kohdasta. Työjärjestyksestä näet opetuksen sekä opettajan ja luokkatilan. Seuraa työjärjestystä päivittäin! Jos työjärjestykseen tulee viime hetkessä muutos, siitä lähetetään myös Wilma-viesti.  Jokaisella on oma työjärjestys, joten sinulla voi olla työjärjestyksessäsi merkintöjä, joita muilla ei ole. Näitä ovat esimerkiksi omaopettajan tapaamiset ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausajat. Seuraa siis Wilmaasi!

Lisätietoa opintojen aikatauluasioista ja jaksotuksista löydät omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – Aikataulut ja lukujärjestykset.

Rikostaustaote

Jos opiskeluusi kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista alaikäisten lasten ja nuorten parissa, sinun pitää hankkia rikostaustaote. Rikostausta ote on ilmainen ja se tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta. Ohje tilaamiseen löytyy Wilmasta.

Sinun pitää näyttää rikostaustaote koulutuspäällikölle, aika tähän sovitaan erikseen.

Opetussuunnitelma

Jokaisella koulutuksella ja tutkinnolla on oma opetussuunnitelmansa. Opetussuunnitelma kertoo sinulle:

 • millaisista osista koulutus ja tutkinto muodostuvat
 • mitä kaikkea se pitää sisällään
 • millaisia vaihtoehtoja sinulla on
 • millaisia mahdollisuuksia oppimiselle on eri vaiheissa.

Opetussuunnitelmat löytyvät Wilmasta kohdasta “toteutussuunnitelma” sekä omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – Opetussuunnitelmat. Toteutussuunnitelmiin palataan oppitunneilla jokaisen koulutuksen tai tutkinnon osan aikana.

Läsnäolo oppimistilanteissa

Läsnäolo eri oppimistilanteissa on pakollista. Eri oppimistilanteita ovat esimerkiksi lähiopetus, opintokäynnit, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tiimityöt. Läsnäolo tarkoittaa sitä, että saavut paikalle työjärjestyksen mukaisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että osallistut aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Jos joudut kuitenkin esimerkiksi sairauden vuoksi olemaan poissa, ilmoita poissaolosta aina etukäteen opettajalle esimerkiksi wilma-viestillä. Jos olet täysi-ikäinen, sinun pitää myös kirjoittaa Wilmaan poissaolosi syy “tuntimerkinnät”-kohtaan. Alaikäisen poissaolot selvittää huoltaja.

Hyväksyttyjä syitä olla poissa ovat esimerkiksi: opiskelijahuoltohenkilöstön tapaaminen, terveydelliset syyt, opiskelijan luottamustehtävät SDO:ssa tai muu erityisen painava syy.

Poissaolo ei kuitenkaan vapauta sinua opiskelemasta niitä asioita, jotka sen aikana käsiteltiin. Joissakin tilanteissa joudut myös korvaamaan poissaolosi. Ota itse selvää opiskelukavereiltasi tai opettajalta, mitä poissaolosi aikana on tehty ja mistä saat itsellesi puuttuvat oppimateriaalit ja tehtävät.

Työelämässä tapahtuva oppiminen

Kaikkiin koulutuksiin ja tutkintoihin Suomen Diakoniaopistossa sisältyy myös oppimista, joka tapahtuu työelämässä. Jaksot työpaikoilla ovat eri mittaisia ja niitä kutsutaan erilaisilla nimillä. Valmentavassa koulutuksessa puhutaan työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisesta, ammatillisessa koulutuksessa puhutaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lisäksi opintojen aikana toteutetaan erilaisia projekteja yhteistyössä työelämän kanssa.

Suomen Diakoniaopistossa on eri koulutusmuodoissa mahdollista opiskella myös hyvin työvaltaisesti. Lisäksi oppilaitoksessamme järjestetään oppisopimuskoulutusta. Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen myös arvioidaan työpaikoilla. Tärkeitä työelämän kumppaneitamme ovat myös Lahden, Oulun ja Helsingin Diakonissa-/Diakonialaitosten säätiöiden yksiköt. Lisämateriaaleja löydät täältä.

Kansainvälisyys opiskelussa

Kansainvälisyys (=kv) on mukana vahvasti oppilaitoksen ja taustaorganisaatioiden toiminnassa. Opiskelija voi myös painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan. Hän voi esimerkiksi valita kansainvälisyysopintoja, lähteä opiskelijavaihtoon tai tutustua eri kulttuureihin Suomessa monella eri tavalla. Tutustu kansainväliseen toimintaan ja lue opiskelijoiden blogeja verkkosivuillamme.

Voit myös kysyä lisää kv-koordinaattorilta tai kampusten kv-yhteyshenkilöiltä. Lisätietoa löydät myös omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – Kansainvälisyys.

Osaamisen tunnistaminen

Jos sinulla on sopivaa työkokemusta, harrastustoimintaa tai opintoja, voit hakea osaamisen tunnistamista. Tätä varten tarvitset todistuksen niistä töistä, harrastuksista tai opinnoista, joiden perusteella haet osaamisen tunnistamista. Voit hakea osaamisen tunnistamista kaikissa opintojen vaiheissa. Jos haet osaamisen tunnistamista tutkinnon tai koulutuksen osaan, etsi Wilmassa oleva hakulomake. Jos haet osaamisen tunnistamista pienempään osaamiskokonaisuuteen, ole yhteydessä kokonaisuuden opettajaan.

Opinto-ohjaaja tai omaopettaja voi auttaa, jos et tiedä, mitä tehdä. Osaamisen tunnistaminen voi lyhentää opiskeluaikaasi tai vaikuttaa siihen, mitä ja miten opiskelet.

Lisätietoa löydät omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – Ostu ja hyväksiluku.

Oppimisen arviointi

Oppimista arvioidaan jatkuvasti opintojesi aikana. Arviointiin osallistuvat opiskelija itse (=itsearviointi), muut opiskelijat (=vertaisarviointi), työpaikkaohjaajat (=palaute) sekä opettajat (=palaute ja suoritusmerkintä).
Oppimisen arviointiin vaikuttaa:

 • Miten aktiivisesti osallistut oppimistilanteisiin, jotka on merkitty työjärjestykseesi?
  Oppimistilanteita ovat: opetus, itsenäinen opiskelu ja tiimityöskentely, työelämässä tapahtuva oppiminen ja opintokäynnit.
 • Kuinka hyvin teet oppimistehtäviä ja tenttejä?

Jokaisen osaamiskokonaisuuden lopuksi saat opintokorttiin suoritusmerkinnän. Opettaja merkitsee sen noin kahden viikon aikana kokonaisuuden päättymisestä.

Merkinnät ovat: S (=Suoritettu / Saavutettu), VT (=Vielä täydennettävä) tai OA (=opittu aiemmin)

Lisätietoa löydät omaSDO -sivustolta kohdasta Opintojen kulku – Osaamisen arviointi.

Osaamisen arviointi tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Osaamisen arviointi tehdään jokaisen koulutuksen tai tutkinnon osan lopussa. Silloin arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja, osaamista ja pätevyyttä. Osaamista arvioidaan esimerkiksi oppimistehtävien, tenttien tai portfolion perusteella. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaaminen arvioidaan aina työpaikalla näytössä. Osaaminen arvioidaan yleensä asteikolla 1–5.

Tyydyttävä (T1/T2) – Hyvä (H3/H4) – Kiitettävä (K5).

Osaamisen arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön arviointiin, keskustele opettajan ja muiden henkilöiden kanssa, jotka osallistuivat arviointiin. Jos edelleen olet tyytymätön ja koet, että arviointi on virheellinen, voit hakea siihen oikaisua. Suullinen tai kirjallinen arvioinnin oikaisupyyntö tehdään 14 vuorokauden sisällä siitä, kun olet saanut arvioinnin tietoosi. Tarkemmat ohjeet oikaisupyyntöön saat opettajalta.

Lisää arvioinnista löytyy Wilmasta opetussuunnitelmista ja tutkintojen toteutussuunnitelmista.

 

Tietoa, materiaalia ja keskustelua verkossa

WWW.SDO.FI

Suomen Diakoniaopiston verkkosivuilta https://www.sdo.fi/ löydät tietoa oppilaitoksesta sekä opiskelusta meillä.

Opiskelijoiden omaSDO

Opiskelijoiden omaSDO sivustolta löydät ajantasaiset tiedot ja ohjeet liittyen omaan opiskeluun sekä tarvittavat yhteystiedot ja kootut pikalinkit kaikkiin sovelluksiin, joita opiskelussa tarvitset. Sivustolta löydät myös opiskeluhuollon ja muiden tukitahojen yhteystiedot, IT-ohjeita sekä työkaluja hyvinvointiin.

WILMA

Wilmasta löydät omiin opintoihisi liittyvän tiedon, esimerkiksi henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelmasi (HOKS), lukujärjestyksesi, tuntimerkinnät ja opintosuorituksesi. Wilmassa voit myös viestiä opettajien kanssa, ilmoittautua opintoihin tai antaa palautetta opinnoistasi. Wilman etusivulle päivittyviä ajankohtaisia tiedotteita kannattaa seurata aktiivisesti.

VERKOSSA OPPIMINEN -MOODLE JA ELLI

Opiskeluun liittyvää materiaalia ja oppimistehtäviä löytyy verkko-opiskeluympäristöistä. Linkki verkkokampus Elliin löytyy opiston etusivulta www.sdo.fi sivun yläreunasta sekä omaSDO -sivuston etusivun pikalinkkivalikosta.

OFFICE365

Opiston Office365 avautuu sinulle opiskelijatunnuksillasi osoitteessa https://o365.sdo.fi, ja sieltä saat käyttöösi Officen online-sovellukset, sähköpostin ja pilvipalvelun tallentamista varten. Löydät sovellusten pikalinkit myös omaSDO -sivuston etusivulta sekä ohjeita niiden käyttöön kohdasta Tuki – IT-tuki.

Opiston sähköpostilla tavoitat esimerkiksi opettajat ja muut opiskelijat. SDO:n henkilökunnan ja opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@sdo.fi. Sähköposti on osaO365:sta.

FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WHATSAPP

Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista pysyt selvillä myös seuraamalla opiston Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Lisäksi opiskeluryhmällesi voidaan perustaa näihin omia ryhmiä, minkä lisäksi monet ryhmät hyödyntävät viestinnässään esim. Whatsappia.

Jos et löydä etsimääsi, kysy neuvoa esimerkiksi omaopettajaltasi, muilta opettajilta tai Tsempistä.

 

Turvallisuus ja yhteiset pelisäännöt

Järjestyssäännöt ovat yhteiset pelisääntömme. Ne luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä ja tuloksellisuutta opiskeluun (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 28§). SDO:n järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella, mutta myös siellä, missä opiskelupäivän aikana liikumme. Järjestyssäännöt koskevat myös virtuaalista oppimisympäristöä.

Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen vastaa siitä, että itse noudattaa yhteisiä järjestyssääntöjä. Järjestyssäännöt löytyvät Wilmasta sekä omaSDO -sivustolta kohdasta Opiskelijana SDO:ssa – Järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt osana opiskeluhuollon suunnitelmaa on vahvistettu johtoryhmässä 8.6.2017. Opiskeluhuoltosuunnitelma on vahvistettu syksyllä 2018.

Jokainen ryhmä tutustuu järjestyssääntöihin ryhmänohjauksessa. Opiskelijaryhmät voivat lisäksi sopia ryhmän omista pelisäännöistä. Sääntöjen rikkomiseen puututaan. Joskus vaaditaan kurinpitotoimia.

Oppilaitoksen turvallisuusasioihin perehdytään opintojen alussa yhdessä omaopettajan kanssa. Turvallisuusohjeet ovat perustietopaketti siitä, miten voit lisätä omaa ja muiden turvallisuutta eri tilanteissa opiskellessasi Suomen Diakoniaopiston eri kampuksilla.

Lisäksi olemme laatineet toimintaohjeita erilaisia tilanteita varten, joissa opiskelijoiden turvallisuus voi vaarantua. Turvallisuusohjeita on laadittu mm. kriisi-, päihde-, kiusaamis-, syrjintä- ja väkivaltatilanteiden varalle Suomen Diakoniaopiston eri kampuksilla.

Aluekartta ja pelastustiet

Oppilaitoksen piha-alueet ovat yhteisiä Diakonissalaitosten muiden toimintojen ja asiakkaiden kanssa.

Pelastustiet tarvitaan onnettomuustilanteessa pelastusviranomaisen ajoneuvoja (esimerkiksi paloautoja ja ambulansseja) varten. Siksi pelastustielle ei saa pysäköidä omaa autoa. Pysäköintipaikka omalle autolle pitää etsiä kampusalueen ulkopuolelta.

Pelastustilanteessa poistu pelastustieltä. Palohälytystilanteissa poistutaan aina kokoontumispaikalle.

Jos huomaat jonkun asian, joka vaarantaa turvallisuuden, ole heti yhteydessä henkilökuntaan.

Poistumistiet, turvaopasteet ja turvaohjeet, alkusammutus

Viralliset poistumistiet on merkitty oppilaitoksen tiloissa nuolilla, kuvioilla tai valoilla. Kun seuraat näitä merkkejä ja valoja, löydät reitin ulos rakennuksesta. Jos rakennuksesta pitää poistua kesken koulupäivän, henkilökunta johtaa poistumista.

Turvallisuusohje on opetustiloissa ovessa tai oven lähellä. Niihin kannattaa tutustua, että osaat toimia hätätilanteessa oikein.

Sisäinen hälytys

Oppilaitoksessa on keskuskuulutusjärjestelmä tai muu hälytysjärjestelmä. Sen kautta voidaan antaa toimintaohjeita kaikille koko oppilaitoksessa. Toimintaohjeita pitää noudattaa heti. Henkilökunta tai muu viranomainen voi antaa toimintaohjeita myös ilman kuulutusjärjestelmää. Myös niitä pitää noudattaa.

Hätäpuhelu

Jos joku on saanut vakavan sairauskohtauksen tai on hengenvaarassa, pitää aina ensin soittaa hätänumeroon 112. Tämän jälkeen pitää ottaa yhteyttä henkilökuntaan mahdollisimman nopeasti.

HÄTÄILMOITUS

Soita 112, kun tarvitset ambulanssin, palokunnan tai poliisin.

Kerro:
Mitä on tapahtunut? (Onnettomuus? Sairaskohtaus?)
Onko ihmisiä vaarassa?
Missä?(Osoite, kaupunki, rakennus)

Vastaa kysymyksiin.

Noudata ohjeita, joita saat.

Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat luvan.

Tulipalo

Jos havaitset tulipalon tai savua, ilmoita siitä mahdollisimman pian lähimmälle henkilökuntaan kuuluvalle.

Jos kukaan toinen ei ala toimia, sinun pitää toimia:

1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat, varoita muita.
2. Tee hätäilmoitus numeroon 112.
3. Aloita sammutus, jos voit tehdä sen turvallisesti.
4. Estä palon leviäminen niin, että suljet ovet ja ikkunat.
5. Poistu siihen suuntaan, missä savua ei ole.
6. Opasta palokunta paikalle.

Toimintajärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan.
MUISTA: SAVU TAPPAA!

Kun palohälytyskellot soivat:

 • Ota mukaasi ulkovaatteesi ja mene ulos rakennuksesta. Noudata henkilökunnan ohjeita. Poistu lähintä turvallista reittiä.
 • Poistu mahdollisimman nopeasti, mutta vältä paniikkia ja tapaturmia esimerkiksi portaissa. Pysy rauhallisena.
 • Käytä portaita, ei hissiä.
 • Auta henkilöitä, joille liikkuminen on vaikeaa.
 • Siirry pihalla suoraan kokoontumispaikalle. Pysy siellä siihen asti, että henkilökunta antaa lisää ohjeita.

Kun tulipalo sattuu, joku henkilökunnasta pukee suojeluvalvojan liivin päälleen. Hän on silloin suojelujohtaja ja johtaa tilannetta tuolla alueella. Suojelujohtaja kertoo kokoontumispaikalla, milloin rakennuksen sisälle on turvallista palata. Sisälle oppilaitoksen tiloihin saa palata vasta tämän ilmoituksen jälkeen.

Kun paloturvajärjestelmiä testataan, palokellot soivat vain lyhyen ajan. Samaan aikaan kuulutetaan myös, että kyseessä on testi. Jos on tarkoitus harjoitella poistumista, kuulutuksessa kerrotaan myös tämä.

Kun palokellot soivat muissa tilanteissa, kyseessä ei ole harjoitus vaan tulipalo.

Vesivahinko

Vesivahinko voi johtua siitä, että astianpesukone on mennyt rikki tai putki tai viemäri vuotaa. Myös seinä- tai kattorakenteet saattavat vuotaa ja aiheuttaa vesivanhingon. Jos havaitset vesivuodon, ilmoita siitä heti suoraan henkilökunnalle. Jos nestettä (esimerkiksi kahvia) kaatuu lattialle, pitää myös se poistaa heti, ettei kukaan liukastu siihen ja loukkaa itseään.

Kemikaalivahinko

Jos käytät kemikaaleja esimerkiksi kemian, ilmaisutaidon tai keittiötöiden oppitunneilla, muista noudattaa erityistä varovaisuutta. Noudata aina niitä ohjeita, joita opettaja on antanut. Opettajalla on aineiden käyttöturvallisuustiedotteet, joista löytyy ensiapuohjeet silloin, jos tapaturma kuitenkin sattuu.

Yleinen vaaramerkki 

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen äänimerkki, joka nousee ja laskee. Se voi olla myös varoitus, jonka viranomainen kuuluttaa. Äänimerkin nouseva ja laskeva jakso kestävät yhteensä 14 sekuntia.

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa sitä, että väestöä uhkaa joku vaara juuri nyt.

Vaaramerkkiä testataan joka kuukauden ensimmäinen maanantai.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Jos kuulet vaaramerkin:

 • Siirry sisälle ja pysy sisällä.
 • Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Soita puhelimella vain silloin, jos on pakko.
 • Pysy sillä asuinalueella, millä olet. Jos viranomainen kehottaa poistumaan, lähde vasta sitten. Näin et joudu vaaraan matkalla.

Murto, varkaus

Pidä huolta omasta omaisuudestasi. Pidä varsinkin kaikki arvokas omaisuutesi, kuten kännykkäsi, aina mukanasi. Säilytyslokerot ovat lyhytaikaista säilytystä varten, mutta sinnekään ei kannata jättää arvokasta tavaraa. Oppilaitos ei vastaa tavaroista, jotka on jätetty oppilaitoksen tiloihin, esimerkiksi lokeroihin ja pukukaappeihin.

Jos sinulta on varastettu jotakin, ota yhteys henkilökuntaan. Voit tehdä myös rikosilmoituksen poliisille. Joskus voit löytää tavarasi löytötavaroiden joukosta, esimerkiksi oppilaitoksen vahtimestarin toimistosta.

Opetustilat ovat lukossa ja henkilökunta avaa tilat opetuksen alkaessa. Näin toimimme, että tavarat luokissa säilyvät.

Jos kampuksen tiloissa on kameravalvonta, oppilaitos voi luovuttaa poliisille kuvatallenteet. Näin toimitaan, jos poliisi niitä tarvitsee ja pyytää.

Tietovarkaus

Opintojesi alussa saat henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen oppilaitoksen tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmissä on sinua koskevia tietoja, joten pidä tunnukset siksi vain itselläsi.

Huolehdi siitä, että käyttäjätunnuksesi pysyy salassa koko opintojesi ajan.

Kun lopetat koulun tietokoneella työskentelyn, muista kirjautua ulos koneelta ja tyhjentää välimuisti (= “historia”) ennen kuin sammutat koneen.

Jos epäilet, että olet joutunut tietovarkauden kohteeksi, ota heti yhteyttä henkilökuntaan.

Kiusaaminen ja pahoinpitely

Suomen Diakoniaopisto ei salli syrjintää. Mitään kiusaamista, syrjintää, häirintää tai väkivaltaa ei hyväksytä. Jos koet tai havaitset kiusaamista, syrjintää, häirintää tai väkivaltaa, ole heti yhteydessä henkilökuntaan. Oppilaitoksella on toimintamalli tällaisiin tilanteisiin.

Voit ottaa yhteyttä myös oman kampuksen häirintäyhdyshenkilöön, joiden yhteystiedot löydät omaSDO-sivustolta kohdasta Tuki – Stop häirinnälle.

Onnettomuus- ja sairaustapaustilanteessa toimiminen

Jos tapahtuu onnettomuus tai sairauskohtaus, soita hätäpuhelu 112:een. Toimi niiden ohjeiden mukaan, joita hätäkeskuksesta saat. Ehkäise uudet onnettomuudet. Lähetä joku hakemaan henkilökunnan jäsen paikalle. Kerro hänelle, mitä on jo tehty.

Jos tarvitset hoitohenkilökunnan apua, mutta sinulla ei ole kiire, ota yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon. Opiskelijaterveydenhuollon on hyvä myös tietää, mitä on tapahtunut.

Ensiapu

Joissakin opetustiloissa ja henkilökunnalla on käytettävissä ensiapukaapit. Niitä on jokaisessa kerroksessa.

Suomen punaisen ristin ensiapuohjeita

Psyykkisen kriisin hoito

Sinua, läheistäsi tai ryhmäläistäsi on voinut kohdata esimerkiksi onnettomuus, väkivaltatilanne tai läheisen kuolema. Tuollainen tapahtuma aiheuttaa ahdistusta ja psyykkisen kriisin. Näissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä omaopettajan lisäksi psykologiin tai kuraattoriin. Tarvittaessa SDO organisoi nopeasti kriisitukiryhmän, jonka tehtävänä on järjestää tuki opiskelijoille psyykkisessä kriisissä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen/työharjoittelu

Myös opiskelija on työturvallisuuslain alainen silloin, kun opiskelee työpaikalla. Jokaisessa työpaikassa on omat työturvallisuusohjeet. Työturvallisuusohjeissa on huomioitu toimiala, ammatti ja työpaikka. Työpaikka kertoo opiskelijalle näistä ohjeista ja opiskelijan pitää noudattaa niitä. Työnantaja valvoo, että kaikki työntekijät ja opiskelijat noudattavat niitä.

Tupakointi

Oppilaitos on savuton. Se tarkoittaa, että tupakointi, sähkösavukkeiden polttaminen ja nuuskaaminen on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja pihalla. Nämä asiat kerrotaan tupakkalaissa, joka tuli voimaan 1.10.2010. Myös useimmat sosiaali- ja terveysalan ja kasvatus- ja ohjausalan työpaikoista ovat savuttomia. Tupakointi on haitallista muutenkin. Jos tupakoit ja haluat lopettaa sen, saat tukea tähän esimerkiksi terveydenhoitajaltamme.

Elintarvikehygieenisten säädösten noudattaminen

Oppilaitoksen kotitaloustunneilla sekä asiakastyössä työpaikoilla noudatetaan elintarvikehygieenisiä säädöksiä. Näitä noudatetaan, kun käsitellään tai tarjotaan elintarvikkeita. Säädökset on laadittu siksi, että ihmisten olisi turvallista käyttää elintarvikkeita.

Elintarvikelaki (L23/2006) sekä Yleinen elintarvikehygienia-asetus (852/2004) säätävät siitä, miten sinun pitää käsitellä elintarvikkeita, jos käsittelet niitä työssäsi. Huolehdithan itse omasta käsihygieniastasi ja tarvittaessa myös suojakäsineiden käytöstä. Erityisesti silloin, jos sinulla on haavoja käsissäsi tai joku tartuntatauti, sinun pitää muistaa käyttää suojakäsineitä. Tarkemmat ohjeet saat opettajaltasi, terveydenhoitajalta tai ohjaajaltasi työpaikalla

Terveydentilan selvitys salmonellatartunnasta – Riskityötä tekevät opiskelijat

Tartuntatautilaissa (11227/2016) ja –asetuksessa (146/2017) säädetään, että työnantajan pitää vaatia työntekijältä ja harjoittelijalta tai opiskelijalta luotettava selvitys siitä, ettei hänellä ole salmonellatartuntaa. Selvitys vaaditaan, jos henkilöllä on kuumeinen ripulitauti tai hänen perheenjäsenellään on salmonellatartunta. Selvitys pitää toimittaa ennen työhön menoa ja työssäoloaikana. Selvitys vaatii sen, että laboratorio tutkii henkilön ulostenäytteen.

Selvitys pyydetään henkilöltä, joka:

 • Käsittelee pakkaamatonta lihaa teurastamossa tai leikkaamossa
 • Käsittelee maitoa, joka menee kulutukseen ilman lämpökäsittelyä
 • Valmistaa salaattia
 • Käsittelee helposti pilaantuvia leivoksia ja kakkuja, esim. täytekakut, juustokakut
 • Käsittelee pakkaamattomia elintarvikkeita niiden kuumennuskäsittelyn jälkeen, eikä elintarvikkeita kuumenneta uudestaan ennen tarjoilua.

Selvitystä ei vaadita henkilöiltä, jotka jakavat valmisruokia esimerkiksi palvelutaloissa. Selvitystä ei myöskään vaadita, jos henkilö työskentelee vastasyntyneiden parissa.

Jos henkilö ei ole sairastanut viimeisen kuukauden aikana kuumeista ripulitautia, ulosteen salmonellatutkimusta ei tarvita. Näissä tapauksissa saa todistuksen terveydentilasta terveydenhoitajalta. Jos henkilöllä ei ole vatsaoireita, ulosteen salmonellatutkimusta ei tarvita myöskään matkan jälkeen.

Jos olet sairastanut kuumeisen ripulitaudin viimeisen kuukauden aika, ole yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon.

Toimintaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijalle verialtistustilanteissa

Hepatiitti B ja C sekä HIV tarttuvat verestä ja aiheuttavat vaarallisia tauteja. Jos joudut koskettamaan verta jossakin tilanteessa, voit saada veritartunnan. Tällainen veritapaturma on esimerkiksi verisen esineen pisto tai viilto. Tartunnan voi saada myös, jos verta tai muuta eritettä joutuu suun limakalvolle, silmän sidekalvolle tai iholle, jolla on haava. Jos iho on ehjä, ei ole vaaraa, vaikka sille joutuukin verta.

Veritartunnan ehkäisy

 • Pidä huolta ihosi kunnosta. Rasvaa kuivaa ihoa.
 • Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet eritteitä, verta, tai esineitä, jotka veri on tahrannut.
 • Käytä suu- ja silmänsuojusta tilanteissa, joissa on veren roiskumisvaara.
 • Opettele turvalliset työtavat. Käsittele erityisesti neuloja varovaisesti. Varo veriroiskeita ja terävien esineiden viiltoja ja pistoja.

Välittömät toimenpiteet tapaturmatilanteissa

 1. Huuhtele haava-aluetta runsaalla vedellä noin 5 minuutin ajan, jos sinulle on tullut haava tai vaarallista ainetta on roiskunut iholle, nenän limakalvoille, silmiin tai suuhun. Älä purista haava-aluetta.
 2. Jos verta on ihottumassa, haavaisella iholla tai pistohaavassa, aseta vauriokohtaan kahden minuutin ajaksi alkoholipitoinen haude (yli 70 %).
 3. Ilmoita tapaturmasta heti lähimmälle esimiehelle tai ohjaajalle. Ohjaaja selvittää kanssasi tartuntariskin mahdollisuuden.
 4. Jos epäilette tartuntariskiä, olkaa mahdollisimman pian yhteydessä mahdollisen tartuttajan lääkäriin. Voitte olla yhteydessä myös päivystävään lääkäriin veritartuntariskin arvioimiseksi.
 5. Jos olet altistunut veritapaturmalle, sinusta otetaan myös verinäyte.

Tapaturmat ja vakuutusturva

Opiskelijat on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Lue lisää täältä.