Opiskelijan etuudet

Opintososiaalisilla etuuksilla tarkoitetaan opiskelijan opintoihinsa saamaa taloudellista tukea.

Opintotuki

Opintotukea kannattaa hakea sähköisesti Kelasta. Lomakkeita on saatavilla myös Kelan toimistoista sekä opintotoimistoista.
Lisätietoa opintoetuuksista saat Kelan sivuilta ›

Matkustaminen

Päätoiminen opiskelija voi hakea opiskelija-alennuksia matkustamiseen VR:ltä, Matkahuollosta tai HSL:ltä. Osa opiskelijoista on myös oikeutettu koulumatkatukeen, jota haetaan Kelalta. Lue alennukseen oikeuttavat ehdot allaolevista linkeistä.

Matkahuolto ›
HSL ›
Koulumatkatuki ›

Lisätietoja

Opintotoimistot ›