Opinto-ohjaus

Opintojen ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat yhteistyössä muiden opettajien ja henkilöstön kanssa.

Ohjaus Suomen Diakoniaopistossa on tavoitteellista, jatkuvaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi yhteistyössä opiskelijan läheisten ja verkostojen kanssa. Myös hakemista suunnittelevia ja hakijoita ohjataan joustavasti ja yksilöllisesti. Suomen Diakoniaopistossa ohjaus on prosessi, joka alkaa hakeutumisvaiheesta ja kestää opiskelun päättymiseen saakka.

Jokaisella Suomen Diakoniaopiston opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen ja tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjauksessa opiskelija on oman elämänsä paras asiantuntija. Suomen Diakoniaopistossa ohjauksen keskeinen tavoite on tukea opiskelijaa toimimaan aktiivisena toimijana omassa elämässään. Vastuunotto opinnoista, tulevaisuuden suunnitelmista ja päätöksenteosta ovat tärkeitä ohjauksen tavoitteita. Opiskelijoiden ohjauksen työvälineenä käytetään henkilökohtaista oppimisen kehittämisssuunnitelmaa.

Löydät Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaajat tältä sivulta kampuskohtaisesti.

Hakeutumisvaiheen ohjaus, Aikuisten perusopetus, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Anna Tuomela
puh. 050 310 6467
anna.tuomela@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Noora Puhakka
puh. 050 578 1339
noora.puhakka@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Timo Ohmero
puh. 050 310 3439
timo.ohmero@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä oppisopimuskoulutus

Anna-Leena Katila-Niemi
puh. 050 502 7557
anna-leena.katila-niemi@sdo.fi

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Timo Ohmero

puh. 050 310 3439

timo.ohmero@sdo.fi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Marjo Väisänen

puh. 040 503 7984

marjo.vaisanen@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 

Sarita Rannankari
puh. 040 715 9861
sarita.rannankari@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Katja Lemola
puh. 040 710 4071
katja.lemola@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Marianne Tapper

puh. 050 312 7463

marianne.tapper@sdo.fi

Huone 1051B