Opintojen ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat ja omaopettajat yhteistyössä muiden opettajien ja henkilöstön kanssa.

Ohjaus Suomen Diakoniaopistossa on tavoitteellista, jatkuvaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi yhteistyössä opiskelijan läheisten ja verkostojen kanssa. Myös hakemista suunnittelevia ja hakijoita ohjataan joustavasti ja yksilöllisesti. Suomen Diakoniaopistossa ohjaus on prosessi, joka alkaa hakeutumisvaiheesta ja kestää opiskelun päättymiseen saakka.

Jokaisella Suomen Diakoniaopiston opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen ja tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjauksessa opiskelija on oman elämänsä paras asiantuntija. Suomen Diakoniaopistossa ohjauksen keskeinen tavoite on tukea opiskelijaa toimimaan aktiivisena toimijana omassa elämässään. Vastuunotto opinnoista, tulevaisuuden suunnitelmista ja päätöksenteosta ovat tärkeitä ohjauksen tavoitteita. Opiskelijoiden ohjauksen työvälineenä käytetään henkilökohtaista oppimisen kehittämissuunnitelmaa.

Löydät Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaajat tältä sivulta kampuskohtaisesti.

Hakeutumisvaiheen ohjaus

Katariina Kaskes
puh. 0505642360
katariina.kaskes@sdo.fi

Anna Tuomela
puh. 050 310 6467
anna.tuomela@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto ja ammattitutkinto, Aikuisten perusopetus

Pirre Ahtiainen-Butt
puh. 050 578 1272
pirre.ahtiainen-butt@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Ohjaus tavoittaa! -hanke

Anna-Leena Katila-Niemi
puh. 050 502 7557
anna-leena.katila-niemi@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Jenni Koski
puh. 050 578 1332
jenni.koski@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Timo Ohmero
puh. 050 310 3439
timo.ohmero@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Erja Ojanperä
puh. 050 569 0864
erja.ojanpera@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ella Punakallio
puh. 050 502 7565
ella.punakallio@sdo.fi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Marjo Väisänen
puh. 040 503 7984
marjo.vaisanen@sdo.fi

 

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Timo Ohmero
puh. 050 310 3439
timo.ohmero@sdo.fi

Hakeutumisvaiheen ohjaus, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (osaamisalat) 

Sarita Rannankari
puh. 040 715 9861
sarita.rannankari@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Valmentava- (Valma) / Tutkintoa edeltävä koulutus (Tuva)- koulutus ja oppisopimuskoulutus

Katja Lemola
puh. 0407104071
katja.lemola@sdo.fi

Hakeutumisvaiheen ohjaus, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Marianne Tapper
marianne.tapper@sdo.fi
puh. 046 920 0509

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja oppisopimuskoulututkset

Tuija Puutio
puh. 050 312 5655
tuija.puutio@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tuuli Mettälä
puh. 050 502 7695
tuuli.mettala@sdo.fi