Opintojen ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat ja omaopettajat yhteistyössä muiden opettajien ja henkilöstön kanssa.

Ohjaus Suomen Diakoniaopistossa on tavoitteellista, jatkuvaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tukemiseksi yhteistyössä opiskelijan läheisten ja verkostojen kanssa. Myös hakemista suunnittelevia ja hakijoita ohjataan joustavasti ja yksilöllisesti. Suomen Diakoniaopistossa ohjaus on prosessi, joka alkaa hakeutumisvaiheesta ja kestää opiskelun päättymiseen saakka.

Jokaisella Suomen Diakoniaopiston opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen ja tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. Ohjauksessa opiskelija on oman elämänsä paras asiantuntija. Suomen Diakoniaopistossa ohjauksen keskeinen tavoite on tukea opiskelijaa toimimaan aktiivisena toimijana omassa elämässään. Vastuunotto opinnoista, tulevaisuuden suunnitelmista ja päätöksenteosta ovat tärkeitä ohjauksen tavoitteita. Opiskelijoiden ohjauksen työvälineenä käytetään henkilökohtaista oppimisen kehittämisssuunnitelmaa.

Löydät Suomen Diakoniaopiston opinto-ohjaajat tältä sivulta kampuskohtaisesti.

Hakeutumisvaiheen ohjaus, Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Anna Tuomela
puh. 050 310 6467
anna.tuomela@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Ohjaus tavoittaa! -hanke

Anna-Leena Katila-Niemi
puh. 050 502 7557
anna-leena.katila-niemi@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), Aikuisten perusopetus

Jenni Koski
puh. 050 578 1332
jenni.koski@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Timo Ohmero
puh. 050 310 3439
timo.ohmero@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 

Noora Puhakka
puh. 050 578 1339
noora.puhakka@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ella Punakallio
puh. 050 502 7565
ella.punakallio@sdo.fi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Marjo Väisänen
puh. 040 503 7984
marjo.vaisanen@sdo.fi

 

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Timo Ohmero
puh. 050 310 3439
timo.ohmero@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 

Kati Lampen
puh. 044 713 2602
kati.lampen@sdo.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Anne Lindström
puh. 050 512 4209
anne.lindström@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Satu Hekkala
puh. 050 312 5659
satu.hekkala@sdo.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tuija Puutio
puh. 050 312 5655
tuija.puutio@sdo.fi