Opinto-ohjaus

Opintojen ohjauksesta vastaa opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Opintojen ohjauksessa keskitytään henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan liittyviin kysymyksiin.